Damwain ddifrifol yn Sir Fynwy

Cyhoeddwyd

Mae gwasanaethau brys yn dweud eu bod nhw'n delio gyda digwyddiad difrifol rhwng Brynbuga a Caerleon.

Roedd pum beic modur ac un car yn rhan o wrthdrawiad a ddigwyddodd ger Gwesty Cwrt Bleddyn, Llangybi.

Mae pedwar person wedi cael eu cymryd i'r ysbyty gydag anafiadau - tri mewn ambiwlansys ac un mewn hofrennydd.

Cafodd Gwasanaeth Tân De Cymru eu galw am 7:25pm.

Roedd y ffordd wedi cau am sawl awr tra roedd swyddogion yr heddlu yn gwneud ymchwiliadau.

Mae'r Heddlu yn apelio am wybodaeth ac yn gofyn i lygaid dystion i gysylltu gyda nhw.