Cwmni'n buddsoddi £1m

  • Cyhoeddwyd

Mae cwmni sy'n cynhyrchu system llwytho cargo ar gyfer cwmnïau awyrennau yn buddsoddi £1 miliwn yn ei ffatri.

Bydd hyn yn creu ac yn diogelu swyddi.

Mae'r Jolada International Hydraroll yn y Gaerwen, Ynys Môn, wedi cael £326,850 oddi wrth Lywodraeth Cymru i'w helpu i ddiogelu'r prosiect.

Bydd hyn yn helpu'r cwmni i ddiogelu 23 o swyddi ac yn creu 10 swydd newydd.

'Yn bwysig'

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Edwina Hart: "Rydym wedi ymrwymo i helpu busnesau ac i ddiogelu a chreu swyddi ...

"Mae'r buddsoddiad hwn yn bwysig iawn i Ynys Môn am ei fod yn diogelu ac yn creu swyddi gweithgynhyrchu o ansawdd uchel.

"Yn sicr, mae Joloda Hydraroll yn gweithio yn un brif sectorau economaidd Cymru ac mae'n un o'n hallforwyr mawr."

Dywedodd Wojtek Kordel, prif swyddog Ggeithredol y cwmni: "Mae'r help yr ydym wedi'i gael gan Lywodraeth Cymru wedi'n galluogi i fuddsoddi yn ein safle ar Ynys Môn sy'n rhan werthfawr a phwysig o'r cwmni.

"Byddwn yn defnyddio'r arian i brynu offer newydd fydd yn ein helpu i gynyddu ein capasiti a'n cynhyrchiant a byddwn yn gallu ymdopi ag archebion mwy o faint hefyd."