Ymchwiliad i wariant ar Ganolfan Cywain

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunYmchwiliad i'w gynnal i'r modd y cafodd arian cyhoeddus ei ddefnyddio yng Nghanolfan Cywain ger y Bala

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cadarnhau y bydd yn cynnal ymchwiliad manwl i'r modd y cafodd arian cyhoeddus ei wario ar Ganolfan Cywain ger Y Bala.

Cafodd y ganolfan ei hagor ym mis Mai 2008 a'i nod oedd dathlu bywyd gwledig.

Dair blynedd yn ddiweddarach fe gaeodd y drysau oherwydd trafferthion ariannol.

Antur Penllyn oedd yn rhedeg y ganolfan ar y pryd ond methiant fu'r ymdrechion i ddod o hyd i fudiadau newydd i gymryd yr awenau.

£2m

Mae prydles y ganolfan dreftadaeth a'r asedau bellach wedi eu trosglwyddo i Stad Rhiwlas, perchnogion y tir.

Derbyniodd y ganolfan dros £2 miliwn o arian cyhoeddus.

Yn gynharach eleni galwodd Darren Millar, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad am ymchwiliad.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi dweud y bydd yn cynnal ymchwiliad i benderfyniadau ariannol swyddogion Antur Penllyn.

Daeth gwaith Antur Penllyn i ben yn Ionawr 2013.

Mae disgwyl iddo gyhoeddi ei adroddiad yn ddiweddarach yn 2013.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol