Sir Benfro'n croesawu Eisteddfod yr Urdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Emyr Phillips, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith: "Rydym bellach wedi llwyddo i gyrraedd ein targed ariannol".

Mae gŵyl ieuenctid flynyddol mudiad yr Urdd yn cael ei chynnal ger Aberteifi yn Sir Benfro o ddydd Llun 27 Mai tan ddydd Sadwrn 1 Mehefin.

Disgwylir tua 100,000 o ymwelwyr i faes Eisteddfod yr Urdd 2013 sydd eleni'n digwydd ar gaeau fferm a pharc Cilwendeg, ger pentref Boncath.

Dyma ble cafodd yr ŵyl ei chynnal yn 1995 hefyd.

Mae dros 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu yn yr Eisteddfod - un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop - bob blwyddyn mewn cystadlaethau fel canu, dawnsio a pherfformio a hefyd cystadlaethau celf a dyluno, cyfansoddi ac ysgrifennu.

Bydd yr ŵyl yn dechrau gyda chyngerdd agoriadol ar nos Sul 26 gyda Connie Fisher, Rhys Meirion ac Elin Fflur yn cymryd rhan.

Bydd hefyd sioe gynradd gyda 250 o blant ysgolion Sir Benfro, Pentigili, yn y pafiliwn nos Fawrth a Nos Fercher, 28 a 29 o Fai ac yn Theatr y Twrch, Aberdaugleddau, bydd y criw uwchradd yn perfformio eu sioe , Gelli Gyfrin, nos Wener, dydd a nos Sadwrn a nos Lun, 24, 25 a 27 Mai.

Lleoliad

Bydd arwyddion melyn ar y prif ffyrdd i ddangos y ffordd at y Maes sydd oddi ar y B4332 rhwng Boncath a Chenarth, tua 8 milltir o Aberteifi.

Mae mwy o wybodaeth am sut i gyrraedd ar wefan yr Urdd, yma.

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod Aled Sion: "Un peth ydym ni wedi edrych yn fanwl iawn arno eleni yw y trefniadau teithio i gyrraedd y Maes, ac ar ôl trafodaethau helaeth gyda'r Heddlu a'r Cyngor Sir, rydym yn hyderus fod y cynlluniau sydd gennym mewn lle yn galluogi ymwelwyr y gyrraedd yn hwylus. "

Cafodd yr ŵyl drafferthion yng Nglynllifon y llynedd oherwydd tagfeydd traffig ar ddechrau'r wythnos.

Mae cadeirydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod, Emyr Phillips wedi dweud bod y ddwy flynedd o baratoi at yr ŵyl wedi dod â chymunedau at ei gilydd a'u bod wedi cyrraedd eu targed.

Dywedodd: "Mae'r gefnogaeth yn lleol wedi bod yn wych, a hoffwn gymryd y cyfle i hwn i ddiolch i'r criw fu'n trefnu ac i'r cyhoedd yn Sir Benfro am eu cyfraniadau ariannol. Rydym bellach wedi llwyddo i gyrraedd ein targed ariannol a'r cyfan sydd angen i ni wneud nawr yw edrych ymlaen at yr Eisteddfod - estynnwn groeso cynnes i bawb i Sir Benfro!"

Teledu, radio ac arlein

Bydd BBC Radio Cymru yn darlledu o'r ŵyl drwy gydol yr wythnos a bydd modd gweld y straeon a'r newyddion diweddaraf o'r maes ar wefan bbc.co.uk/cymru.

Bydd S4C yn dangos cystadlu'r dydd a'r nos yn fyw ar y teledu ac am y tro cyntaf, mae gwasanaeth botwm coch i'r di-Gymraeg.

Bydd holl ganlyniadau'r cystadlu yn cael eu cyhoeddi ar wefan yr Urdd.