Anrhydeddau'r Orsedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae nifer o sêr y byd chwaraeon a chelfyddydol yn cael eu hanrhydeddu yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Y cogydd Bryn Williams, y cyn-nofiwr David Davies, y canwr a'r cynhyrchydd teledu Cleif Harpwood a'r cyn-chwaraewr pêl-droed Malcom Allen yw rhai o'r enwau fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau eleni.

Mae'r Orsedd yn flynyddol yn anrhydeddu pobl o'r byd chwaraeon a chelfyddydol.

Ar y rhestr mae'r dramodydd Tim Baker a'r cyfeilydd Annette Bryn Parri.

Cymunedau

Nid dim ond yr enwogion sy'n cael eu hurddo ond hefyd rai sydd wedi cyfrannu at eu cymunedau, yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.

Yn eu plith mae Arwyn Evans, arweinydd Aelwyd Penllys ers dros ddeugain mlynedd a threfnydd Côr Meibion Llanfair Caereinion, Dyfrig Morgan, Cyfarwyddwr Gwaith Ieuenctid Urdd Gobaith Cymru ac Elvira Myfanwy Harries sydd yn cael ei hanrhydeddu am ei gwaith ar gyfer ei chymuned yn Sir Benfro.

Hefyd mae Aled Owen, pencampwr treialon defaid, ac Anna Elisabeth Jones ailsefydlodd gangen o'r Urdd yn ardal Abersoch.

Y llynedd oedd y tro cyntaf i'r trefniadau Urddau er Anrhydedd Gorsedd y Beirdd ddod i rym.

Erbyn hyn mae pob aelod newydd yn aelod ar yr un lefel, hynny yw fel Derwydd.

Lliwiau'r gwisgoedd

Mae pawb sy'n derbyn aelodaeth trwy anrhydedd Yr Orsedd yn cael eu derbyn un ai i'r Wisg Werdd neu'r Wisg Las.

Rhoddir y Wisg Las i unigolion sydd yn amlwg ym myd y Gyfraith, Gwyddoniaeth, Chwaraeon, Newyddiaduraeth, y Cyfryngau neu weithgaredd bro neu genedl.

Y Wisg Werdd sydd yn cael ei rhoi i bobl ar gyfer cyfraniad i'r byd celfyddydau.

Mae rhai sydd wedi sefyll arholiad neu wedi gwneud gradd gymwys ym maes Llenyddiaeth, Cerddoriaeth, Drama neu Gelf, hefyd yn derbyn y Wisg Werdd.

Honno yw lliw'r wisg sydd yn cael ei rhoi hefyd i'r rhai sydd wedi bod yn fuddugol yng Ngwobr Goffa Osborne Roberts bob blwyddyn ac enillwyr Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd.

Mae'r Wisg Wen ar gyfer enillwyr prif wobrau'r Eisteddfod Genedlaethol.

Dyma'r rhestr o'r rhai fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd eleni.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol