Damwain awyren: Un wedi marw

  • Cyhoeddwyd
awyrenFfynhonnell y llun, Richard Birch
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r holl wasanaethau brys ar y safle ger Dinas Dinlle

Mae un person wedi marw wedi i awyren fechan syrthio i'r ddaear ym maes awyr Caernarfon ger Dinas Dinlle.

Mae'r maes awyr wedi cadarnhau bod yr awyren wedi syrthio yno am 11:27am fore Sul.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd bod un dyn wedi marw yn y fan a'r lle.

Mae dau arall wedi cael eu cludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor, ac fe ddywed yr heddlu bod y ddau mewn cyflwr difrifol iawn.

Mae swyddogion yr heddlu yn cysuro'r teulu sy'n hanu o Sir Gaerhirfryn.

Apêl

Dywedodd y Prif Arolygydd Darren Wareing: "Mae'r ymchwiliad i'r digwyddiad yn mynd rhagddo ac fe fyddwn yn apelio ar unrhyw un a welodd yr awyren wrth iddi gyrraedd y llain lanio ym Maes Awyr Caernarfon i gysylltu gyda ni."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru bod Ambiwlans Awyr Cymru a cherbyd arall wedi bod ar y safle.

Mae un dyn yn ei 60au wedi diodde' anafiadau difrifol i'w goesau, a phlentyn gydag anafiadau i'w ben a'i abdomen.

Cafodd y ddau eu cludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Mae'n ymddangos bod yr awyren wedi troi drosodd wrth geisio glanio.

Mae llefarydd ar ran yr Uned Ymchwilio i Ddamweiniau Awyr wedi dweud: "Rydym yn ymwybodol o'r digwyddiad ac wedi gyrru tîm i gynnal archwiliad cychwynnol o'r digwyddiad."