Cyfarfod am bryderon pwerdy

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Mae Wrexham Power yn dweud y gallai'r cynllun greu 1,200 o swyddi adeiladu wrth godi'r pwerdy

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn ddiweddarach gan drigolion sy'n pryderu am gynllun i godi pwerdy nwy ar gyrion Wrecsam.

Mae cwmni Wrexham Power yn dweud y gallai'r cynllun greu 1,200 o swyddi adeiladu a 50 o swyddi parhaol ar y safle ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam.

Ond mae grŵp lleol o'r enw Wrexham Residents Against Power Scheme (WRAPS) yn dweud bod ganddyn nhw "nifer o bryderon" am y cynllun gwerth £800 miliwn.

Fe fyddan nhw'n cyfarfod ym Mangor Is-y-coed yn ddiweddarach i drafod eu pryderon.

Dywedodd Gareth Jones, un o'r trigolion lleol ar y Post Cyntaf nad oes angen pwerdy o'r fath yng ngogledd Cymru gan fod yna ddigon o ynni yn cael ei gynhyrchu yn lleol.

Mae o'n poeni hefyd y bydd peilonau yn cael eu hadeiladu ar y tir o gwmpas Wrecsam gan gynnwys ardaloedd harddaf y sir.

Y llynedd fe wnaeth y cwmni gynnal ymgynghoriad ar y cynllun am bwerdy nwy fyddai'n ddigon mawr i ddarparu ynni ar gyfer 1,25 miliwn o gartrefi.

Dywedodd y cwmni eu bod wedi dewis y safle ar stad ddiwydiannol gan ei fod yn un o'r mwyaf yn Ewrop ac yn gartref i 300 o gwmnïau - sy'n cyflogi 7,000 o bobl - gyda phob un angen ynni.

Fe ddywedon nhw hefyd bod gan y stad gysylltiadau trafnidiaeth "ardderchog".

Cafodd y cyhoeddiad gwreiddiol ei wneud wedi i ffordd gyswllt £30m gael ei hagor i'r stad ym mis Gorffennaf 2012.

Mae'r cynllun yn dal yn ei ddyddiau cynnar, ac nid oes cynlluniau wedi cael eu cyflwyno i'r awdurdod cynllunio hyd yma.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol