'Sylw i Loegr' yn niweidio democratiaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Pryder Rosemary Butler yw bod gormod o bobl yn cael eu newyddion o'r tu allan i Gymru

Mae democratiaeth yng Nghymru yn cael ei niweidio gan ddiffyg sylw i faterion Cymreig gan y wasg yn Llundain, medd Llywydd y Cynulliad.

Dywedodd Rosemary Butler ei bod yn bryderus bod gormod o bobl yn cael eu newyddion gan sefydliadau y tu allan i Gymru.

Mae hynny, meddai, yn arwain at y cynnwys yn canolbwyntio ormod ar Loegr.

Bydd cynhadledd yn cael ei chynnal ddydd iau nesaf lle bydd darlledwyr, newyddiadurwyr ac academyddion yn trafod sut y mae newyddion a gwleidyddiaeth yng Nghymru yn cael eu trin a'u trafod.

'Dim blas llawn'

Wrth siarad ar raglen Sunday Politics Wales ar y BBC, dywedodd Ms Butler ei bod yn poeni nad yw pobl yng Nghymru yn clywed na darllen digon am faterion yn eu gwlad eu hunain.

Dywedodd: "Fy mhryder yw bod mwyafrif pobl Cymru ddim yn cael eu newyddion o Gymru, maen nhw'n cael eu newyddion o dros y ffin ac felly mae'n tueddu i fod yn canolbwyntio ar Loegr.

"Ychydig iawn sy'n gwylio BBC Cymru neu ITV Cymru o gymharu â newyddion y DU a theledu Sky, felly dydyn nhw ddim yn cael blas llawn o'r hyn sy'n digwydd yma yn y Cynulliad Cenedlaethol.

"Mae'r un peth yn wir am bapurau newydd yma yng Nghymru - does gennym ddim papur dyddiol mawr ac mae nifer y bobl sy'n darllen y papurau Cymreig yn gostwng.

"Mae'n bwysig iawn i bobl Cymru gael dewis o le i gael eu gwybodaeth ynglŷn â'r hyn sy'n digwydd yn y Cynulliad.

"Rwy'n poeni ein bod mewn trwmgwsg ar y mater, ac ymhen deng mlynedd efallai bydd pobl ddim yn gallu cael newyddion o gwbl am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru."

Cynhadledd

Pwysleisiodd bod gwahaniaethau mawr mewn polisi cyhoeddus rhwng Cymru a Lloegr ac nad oedd hyn yn cael ei adlewyrchu gan sefydliadau cyfryngol mawr y DU.

Ms Butler fydd yn cynnal y gynhadledd ddydd Iau - Addressing the Welsh Democratic Deficit - pan fydd trafodaeth am ymdriniaeth y wasg a'r cyfryngau o newyddion a gwleidyddiaeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru - drwy'r Cyngor Llyfrau - yn cyfrannu tuag at wefan newyddion Cymraeg Golwg 360.

Dywedodd y llywydd na fyddai'n gwrthod y fath gyfraniad i bapur newydd neu wefan iaith Saesneg.

Bydd Sunday Politics Wales yn cael ei darlledu ar BBC 1 Wales am 11:00am ddydd Sul, Mai 19.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol