M4 ar gau ger Caerdydd

Cyhoeddwyd

Mae traffordd yr M4 ar gau i'r ddau gyfeiriad wedi i gar droi drosodd ger Caerdydd ddydd Sadwrn.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ger cyffordd 33, Gorllewin Caerdydd, am tua 12:40pm.

Bu'n rhaid i ddiffoddwyr dorri'r gyrrwr allan o'i gerbyd ac fe gafodd ei gludo mewn hofrennydd i'r ysbyty.

Mae'r draffordd wedi ei chau wrth i'r gwasanaethau brys symud y cerbyd oddi yno.

Mae traffig yn cael ei ddargyfeirio, ond mae oedi hir yn yr ardal.