Dwyn metel: rhyddhau'r dynion ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd

Mae'r chwech dyn a gafodd eu harestio ar amheuaeth o gynllwynio i ddwyn metel oddi wrth gwmni prosesu dur Celsa yng Nghaerdydd wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Fe gafodd dau ddyn 30 oed a dynion 43, 59 a 64 oed eu harestio ar safle Tremorfa am 6.30am fore Gwener.

Cafodd dyn 41 oed ei arestio brynhawn Gwener.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Shane Ahmed: "Gofynnodd Celsa i ni ymchwilio am fod gwerth £2m o fetel wedi ei ddwyn o fewn dwy flynedd."

Mae ymchwiliadau'r heddlu yn parhau.