Gwrthod cais iawndal mewn carchar

  • Cyhoeddwyd
Carchar AbertaweFfynhonnell y llun, BBC news online
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr na ddylai penaethiaid y carchar fod yn gyfrifol am weithred un carcharor

Mae cais rheolwraig arlwyo yng ngharchar Abertawe am iawndal yn erbyn y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi ei wrthod.

Cafodd Susan Cox anafiadau i'w chefn pan ollyngodd carcharor sach 25kg o fwyd arni.

Ei dadl hi oedd, gan fod y carcharor yn cael ei dalu am ei waith roedd i bob pwrpas yn gyflogedig gan y carchar ac y dylai'r Weinyddiaeth fod yn gyfrifol.

Ond dywedodd y barnwr Andrew Keyser na allai penaethiaid y carchar fod yn gyfrifol am weithredoedd "anufudd a gwirion" y carcharor.

Poen aruthrol

Clywodd Llys Sirol Abertawe bod Ms Cox, rheolwraig arlwyo yn y carchar am dros 10 mlynedd tan iddi gael yr anaf ym mis Medi 2007, wedi bod yn goruchwylio chwe charcharor wrth iddyn nhw gario bwyd o fan i'r gegin ar lawr cynta'r adeilad.

Gollyngodd un ohonynt fag 25kg o reis, gyda'r cynnwys yn llifo ar lawr.

Dywedodd Ms Cox wrth y carcharorion i aros yn llonydd ac fe benliniodd ar lawr i geisio clymu'r bag, ond wrth iddi godi fe deimlodd ergyd drom ar ei chefn.

Dywedodd y Barnwr Keyser bod carcharor arall wedi gollwng y bag gan ei fod yn cario dwy sach ar y pryd ac wedi llithro ar ôl taro'i ben yn erbyn wal.

Dywedodd Ms Cox ei bod wedi diodde' poen aruthrol yn ei chefn ers y digwyddiad, ac fe ddangosodd dystiolaeth gan lawfeddyg orthopedig.

'Disgyblaeth'

Dadl ei bargyfreithiwr Robert O'Leary oedd y dylai'r Weinyddiaeth Gyfiawnder dalu am esgeulustod y carcharor gan ddweud bod y berthynas rhyngddo a'r carchar "i bob pwrpas yr un peth a'r berthynas rhwng cyflogwr a gweithiwr".

Ond gwrthod y cais wnaeth y Barnwr Keyser.

"Mae gwneud gwaith yn rhan o ddisgyblaeth carchar, o adfer carcharorion ac efallai o wireddu cyfrifoldeb y carcharor i'r gymuned," meddai.

"Mae'r taliad am y gwaith yn elfen yn y broses o symbylu carcharorion medd rheolau'r gwasanaeth carchardai. Nid yw'r berthynas i'w chymharu â pherthynas cyflogaeth."