BBC Cymru Fyw

Dodrefn 'Shaker' sy'n ysbrydoli'r Gadair

Published
image copyrightYr Urdd
image captionDes Davies o Flaenffos ger Boncath sydd wedi creu y gadair eleni

Mae Cadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Benfro eleni wedi ei hysbrydoli gan symlrwydd dodrefn 'Shaker'.

Mae'r Gadair wedi ei gwneud allan o dderw lleol a bydd yn cynnwys carreg las enwog Preseli.

Des Davies o Flaenffos ger Boncath sydd wedi creu'r Gadair eleni, y tro cyntaf iddo greu Cadair ar gyfer Eisteddfod.

"Fe oeddwn i eisiau defnyddio deunyddiau lleol ac mae'r Gadair wedi ei gwneud o bren deri.

'Wyth panel'

"Cafodd y goeden ei chwympo ar fferm rhwng Crymych a Glyndŵr dros chwarter canrif yn ôl.

"Mae diddordeb gyda fi hefyd yng ngharreg las Preseli ac mae wyth panel o'r garreg las yn rhedeg lawr cefn y gadair."

Mae Mr Davies yn edmygu dodrefn Charles Rennie Mackintosh a symlrwydd dodrefn Shaker a hwn a'i ysbrydolodd i greu cynllun syml ar gyfer y Gadair.

"Mae'n well gyda fi wneud dodrefn gweddol syml o ran cynllun ac ar ôl trafod gyda fy ngwraig a ffrindiau penderfynais greu cynllun syml gan ddefnyddio deunyddiau lleol o safon," meddai.

"Awelon yw testun y Gadair eleni ac, yn sicr, mae'r pren deri a'r garreg las yn y Gadair wedi teimlo digon o awelon Sir Benfro dros y blynyddoedd."

Bydd y Gadair yn cael ei chyflwyno ddydd Iau Mai 30 i'r bardd buddugol.

image copyrightYr Urdd
image captionEurfyl Reed sydd wedi creu Coron Eisteddofd Yr Urdd eleni

'Carreg Waldo'

Eurfyl Reed, sy'n wreiddiol o Drefdraeth, sydd wedi creu Coron yr Urdd eleni.

Mae'r Goron yn cynrychioli gwibdaith o amgylch Sir Benfro ac arni bydd delweddau o'r diwydiant olew yn ne'r sir, amaethyddiaeth, twristiaeth a hanes lleol.

Dywedodd Mr Reed: "Bydd carreg Waldo ar flaen y Goron, wedi ei gwneud o garreg las Preseli gyda thriban yr Urdd wedi ei wneud o aur melyn, aur gwyn ac aur coch ar ganol y garreg.

"Bydd y Goron wedyn wedi ei hamgylchynu gan ddelweddau o'r ardal, gyda nifer o dechnegau wedi eu defnyddio i'w creu a'i siâp yn dilyn mynyddoedd y Preseli.

'Anrhydedd'

"Un o'r anrhydeddau mwyaf 'rydw i wedi ei gael erioed oedd pan ofynnwyd i mi greu hon," meddai.

"Mi ydw i wedi gorffen y Goron ers bron i flwyddyn ar ôl treulio'r flwyddyn flaenorol yn gweithio arni fin nos a thros benwythnosau."

Bydd y Goron yn cael ei chyflwyno i'r Prif Lenor ddydd Gwener, Mai 31.