Menyw'n cael triniaeth wedi tân

Cyhoeddwyd

Mae menyw wedi cael triniaeth am effeithiau anadlu mwg yn dilyn tân mewn fflat yng Nghaerdydd.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r eiddo yn Stryd Meisgyn, Cathays, ychydig wedi 6:30pm nos Iau.

Bu'n rhaid i ddiffoddwyr ddefnyddio offer anadlu ac offer delweddu thermal wrth daclo'r tân mewn tŷ teras yno.

Fe gafodd y fenyw oedd yn y fflat driniaeth yn y fan a'r lle gan barafeddygon yn defnyddio ocsigen.

Mae'r tân bellach wedi ei ddiffodd.