Mwy'n cymryd rhan mewn chwaraeon i'r anabl

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunEnillodd Aled Sion Davies fedal aur yn y Gemau Paralympaidd yn Llundain

Mae mwy nag erioed o bobl gydag anableddau yng Nghymru yn cymryd rhan mewn chwaraeon, yn ôl ffigyrau fydd yn cael eu cyhoeddi'n ddiweddarach.

Dywed Chwaraeon Anabledd Cymru (CAC) mai'r Gemau Paralympaidd sy'n rhannol gyfrifol am hynny, ond hefyd buddsoddiad ar lawr gwlad.

Ychwanegodd y corff mai'r her nawr yw cynhwysiad, sef sicrhau bod pobl gydag anableddau yn cael eu cynnwys mewn chwaraeon y brif ffrwd.

Bydd y ffigyrau'n cael eu cyhoeddi wrth i 600 o bobl gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Chwaraeon Cadair Olwyn blynyddol Caerdydd.

Y brif ffrwd

Roedd Jon Morgan, cyfarwyddwr CAC, yn croesawu'r ffigyrau gan ddweud eu bod yn adlewyrchu patrwm ers deng mlynedd, ond dywedodd bod angen gwneud mwy gyda rhaglen 'insport' i gynnwys cystadleuwyr anabledd yn y brif ffrwd.

Dywedodd bod addysg a hyfforddiant yn cael eu cynnig i glybiau chwaraeon er mwyn caniatáu i hyn ddigwydd.

"Y syniad yw os fydd person anabl yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin am chwarae sboncen fe all e neu hi fynd at y clwb lleol a dweud 'Dwi mewn cadair olwyn ond mi alla i chwarae sboncen' ac fe fydd y clwb yn medru helpu.

"Mae rhai wedi gwneud yn barod. Yng Nghastell-nedd Port Talbot mae gan glwb hwylio Tata Steel 26 o bobl gydag anabledd, yng Nghonwy mae clwb polo dŵr gydag 14 o aelodau integredig ac ym Mhowys mae gan glwb gymnasteg Maldwyn Dragons 20 o aelodau integredig.

"Mewn campau eraill mae clwb karate St Patrick's yng Nghaerdydd â 35 o aelodau gydag anabledd ac mae gan Glwb Bowlio Gelli Galed yn y Rhondda 43 o aelodau integredig felly mae pethau'n symud i'r cyfeiriad cywir."

Targedu Gemau 2018

Fe fyddai Aled Sion Davies yn cytuno. Enillodd yr athletwr 22 oed o Ben-y-bont ar Ogwr fedal aur am daflu'r ddisgen yn y Gemau Paralympaidd ynghyd â medal efydd am daflu'r pwysau.

Ar ôl gwneud hynny dywedodd mai ei nod yn y pen draw yw cystadlu yn y gamp brif ffrwd, gan awgrymu y byddai'n ceisio cynrychioli Cymru yn Gemau'r Gymanwlad yn 2018.

Mae rhaglen fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru wedi bod yn gyfrifol am gael swyddog datblygu chwaraeon anabledd ymhob awdurdod lleol yng Nghymru ers 2000.

Roedd y Gweinidog Chwaraeon John Griffiths hefyd yn croesawu'r ffigyrau, a dywedodd:

"Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y cyfraniad gwerthfawr y mae chwaraeon yn gallu gwneud i iechyd ac rwy'n gobeithio bod nifer y clybiau chwaraeon yn parhau i gynyddu."

Roedd cadeirydd CAC, yr Athro Laura McAllister, yn dweud bod y cynnydd ym mhoblogrwydd chwaraeon yn rhywbeth i'w ddisgwyl wedi'r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn Llundain yn 2012, ond yng Nghymru bod symudiad wedi digwydd ers 10 mlynedd i adeiladu'r isadeiledd er mwyn i hynny fedru digwydd.

"Rwy'n teithio i amryw wledydd a'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn i mi bob tro yw sut mae gwlad fechan fel ni yn medru gwneud mor dda ar lwyfan byd eang o safbwynt chwaraeon anabledd.

"Un o'r rhesymau yw'r buddsoddiad ar lawr gwlad i alluogi pawb, waeth beth yw eu hanabledd, i gymryd rhan mewn chwaraeon," meddai.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol