Dŵr Cymru: Gwarchod rhag 'ymyrraeth'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Dŵr Cymru'n cyflenwi'r rhan fwya' o gartrefi a busnesau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi addo gwarchod cwmni Dŵr Cymru rhag cystadleuaeth wrth gyflenwi busnesau yng Nghymru.

Nod y Mesur Dŵr, gafodd ei gyhoeddi yn Araith y Frenhines, yn rhoi dewis i fusnesau, elusennau a chwsmeriaid y sector cyhoeddus gan bwy y byddan nhw'n prynu eu dŵr, hynny yw yn groes i'r drefn bresennol.

Ond mae Alun Davies, y gweinidog yn Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldeb am ddŵr, wedi dweud na fydd yn caniatáu i Dŵr Cymru fod yn rhan o unrhyw gystadleuaeth am ei fod yn gwmni nid-am-elw.

Dywedodd Gweinidog Swyddfa Cymru Stephen Crabb: "Rydym yn cydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru wrth gwblhau'r Mesur Dŵr a does dim bwriad i orfodi cystadleuaeth ar Gymru.

"Un o'r heriau mwyaf yn ystod y blynyddoedd nesaf yw sicrhau bod digon o ddŵr.

"Bydd y gwelliannau yn y diwydiant yn hybu twf economaidd ac yn golygu y gall ddygymod ag unrhyw newidiadau."

Dŵr Cymru yw'r unig gwmni dŵr o'i fath ym Mhrydain.

Does dim cyfranddalwyr ac mae unrhyw elw yn cael ei ail-fuddsoddi yn y busnes yn hytrach na chael ei dalu mewn buddrannau.

Rhybudd rhag ymyrraeth

Dywedodd Mr Davies: "Mae'r hyn sydd gennym yn ateb delfrydol i Gymru ac yn rhywbeth y mae pobl ar draws y DU yn genfigennus ohono - gadewch i ni beidio â pheryglu hynny gyda'r arbrawf yma.

"Mae (Dŵr Cymru) wedi creu mwy o fuddsoddiad, biliau llai, amgylchedd gwell i ni yng Nghymru a diwydiant mwy effeithlon.

"Yr hyn sydd ddim ei angen nawr yw amharu ar hynny gydag arbrawf sy'n cael ei reoli gan ideoleg."

Awgrymodd fod pwerau ymyrraeth gweinidogion llywodraeth y DU yn "sarhad ar ein democratiaeth".

'Lleihau costau?'

Ond mae rhai yng Nghymru sy'n defnyddio llawer o ddŵr yn credu y gallai cystadleuaeth o fewn y diwydiant fod yn iach.

Mae bragdy Brecon Brewing yn Aberhonddu yn defnyddio bron tri chwarter miliwn o litrau o ddŵr bob blwyddyn.

Dywedodd eu prif fragwr Buster Grant: "Mewn egwyddor rhaid i hwn fod yn gynllun da ar y sail y bydd cystadleuaeth yn creu marchnad rydd fydd, gobeithio, yn lleihau costau i bobl fel ni.

"Fyddwn i ddim yn dweud nad ydw i'n fodlon gyda'r hyn sydd gennym ar hyn o bryd.

"Ond mae dŵr yn gyfran sylweddol iawn o'n costau ni ac os fydd cystadleuaeth yn lleihau'r costau yna mae'n rhywbeth y byddai'n rhaid i mi ystyried."

Buddsoddi

Elfen arall sy'n poeni rheolwr gyfarwyddwr Dŵr Cymru Nigel Annett.

"Am ein bod yn sefydliad nid-am-elw mae'n golygu y gallwn ni godi arian i fuddsoddi yn rhad iawn," meddai.

Mae Mr Annett yn poeni y galli cystadleuaeth olygu y bydd costau'r cwmni yn codi ac y galli hynny olygu biliau uwch i gwsmeriaid yn y pendraw

"Ein dadl ni felly yw mai bod yn gwmni nid-am-elw, yn wasanaeth cyhoeddus, yn integredig, yw'r ffordd orau i roi'r gwerth gorau i gwsmeriaid, a'r gwasanaeth gorau hefyd" meddai.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol