Fflatiau myfyrwyr i gael eu dymchwel?

Cyhoeddwyd

Gallai fflatiau 50 o fyfyrwyr yn Aberystwyth gael eu dymchwel oherwydd bod y perchennog wedi eu hadeiladu heb ganiatâd cynllunio cywir.

Mae Cyngor Ceredigion wedi dweud wrth y perchennog, Geraint Dafis, y bydd y fflatiau'n gorfod cael eu dymchwel rywbryd ar ôl Mehefin 2014.

Mae gan Mr Davies hawl i apelio.

Yn wreiddiol, roedd y cyngor wedi dweud y byddai'r dymchwel yn gorfod digwydd o fewn chwe mis i'r hysbysiad yn cael ei roi, hynny yw erbyn Mehefin 2013.

Pryderon

Fe wnaethon nhw benderfynu ymestyn y terfyn amser gwreiddiol o Ragfyr 2013 yn sgil pryderon myfyrwyr am eu trefniadau ar gyfer tymor 2013-14.

Nid yw'n eglur faint o'r adeiladau ar Queen's Road fyddai'n cael eu dymchwel.

Mae myfyrwyr mewn tair fflat wedi honni eu bod wedi derbyn llythyron, yn ôl Undeb Myfyrwyr Aberystwyth.

'Dymchwel yn llwyr'

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Mae'r awdurdod yn dadlau mai'r unig ateb i'r diffyg caniatâd cynllunio ar gyfer yr adeiladau yw dymchwel yr adeilad yn llwyr ac na fyddai camau llai yn goresgyn y gwrthwynebiadau cynllunio i'r adeilad ...

"Ac mae'r cyngor wedi derbyn nifer o alwadau gan fyfyrwyr a thenantiaid pryderus a'u rhieni oherwydd y camau mae'r cyngor yn cymryd yn erbyn y tirfeddiannwr, Mr Geraint Dafis.

"Mae'r cyngor wedi ymrwymo i ddilyn y camau hyn ond mae'n cydymdeimlo'n llawn â sefyllfa anodd y tenantiaid."

Apelio

Yn ôl swyddog lles yr undeb myfyrwyr, Laue Dickens, cafwyd cyfarfod rhwng y tenantiaid a Mr Dafis nos Fawrth.

"Dywedodd Mr Dafis yn ystod y cyfarfod ei fod yn bwriadu apelio yn erbyn y penderfyniad.

"Ry'n ni'n falch bod y cyngor wedi cytuno i ohirio'r dymchwel tan Fehefin 2014.

"Mae popeth wedi digwydd mor gyflym ac mae'n amser anodd i'r myfyrwyr sydd wrthi'n sefyll eu harholiadau.

"Maen nhw'n dweud bod y llety yn un da," meddai Ms Dickens.