'Angen brechiadau cyn yr Eisteddfod'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunYn ôl yr Urdd, mae 15,000 yn cystadlu yn yr Eisteddfod bob blwyddyn

Mae rhieni'n cael eu rhybuddio i drefnu bod eu plant yn cael brechiadau MMR cyn mynd i Eisteddfod yr Urdd.

Rhybuddiodd Iechyd Cyhoeddus Cymru rieni i sicrhau bod eu plant yn cael brechiadau ym mis Ebrill ond maen nhw'n ail-bwysleisio'r cyngor wrth i'r Eisteddfod agosáu.

Dywedodd trefnwyr yr Eisteddfod eu bod yn disgwyl tua 100,000 o ymwelwyr i'r Eisteddfod ym Moncath yn Sir Benfro

Bydd yn cael ei chynnal dros y Sulgwyn rhwng Mai 27 a Mehefin 1.

Y pryder ydi y bydd plant sydd heb gael brechiadau mewn perygl o ddal y frech goch gan fod dros 100 o achosion wedi bod yn y sir ers mis Tachwedd.

'Digwyddiadau mawr'

Dywedodd Dr Marion Lyons, Cyfarwyddwr Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru:"... anogir y rhai sy'n bwriadu mynd i ddigwyddiadau mawr yn arbennig i wirio a oes angen i'w plant gael brechiadau.

"Mae'r cyngor hwn yr un fath â'r cyngor iechyd cyhoeddus yr ydym yn ei roi ar gyfer pob digwyddiad ledled Cymru.

"Dim ond mater o amser yw hi cyn i blentyn gael cymhlethdodau difrifol a pharhaol fel anhwylderau'r llygaid, byddardod neu niwed i'r ymennydd, neu hyd yn oed farw yn sgil y clefyd hwn."

Plant rhwng 10 a 18 oed sydd yn wynebu'r risg fwyaf.

Cydlynu

Mae'r Eisteddfod wedi dweud eu bod nhw'n cydlynu'r digwyddiad gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae neges ar wefan yr Urdd yn tynnu sylw at yr angen i frechu plant.

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod Aled Sion: "Mae'n ddiwrnod gwych i'r teulu - os ydych awydd eistedd yn y pafiliwn yn mwynhau y dalent anhygoel ar y llwyfan neu eisiau diwrnod llawn adloniant i'r teulu cyfan.

"Rydym yn rhoi croeso cynnes i bawb ddod draw i Gilwendeg a chael blas ar awyrgylch Eisteddfod yr Urdd."

Straeon perthnasol