Annog pobl ifanc i gael prawf llygaid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mi oedd gyrwyr yn gorfod darllen rhif cofrestru 20 metr i ffwrdd

Mae gyrwyr ifanc yn cael eu hannog i sicrhau eu bod yn gallu gweld yn glir cyn gyrru ar y lôn wedi i blismyn ddarganfod rhai â phroblemau gyda'u golwg.

Yn gynharach yn y flwyddyn fe stopiodd Heddlu'r De bobl ar hap a darganfod pobl ifanc oedd ddim yn gwybod eu bod angen gwisgo sbectol.

Diffyg profion llygaid yn yr ysgolion sydd yn cael y bai gan un rheolwr diogelwch ffyrdd.

Erbyn hyn, mae swyddogion yr heddlu'n bwriadu stopio gyrwyr ar yr M4.

821

Ddiwedd Chwefror y cychwynnwyd yr ymgyrch, gan dargedu 821 o bobl yn ardaloedd Caerdydd, Rhondda, Tonysguboriau ac Aberdâr.

Roedd rhaid i'r rhai oedd yn cael eu stopio ddarllen rhif cofrestru car oedd 20 metr i ffwrdd.

Mi gollodd naw o yrwyr eu trwydded ac fe gafodd 29 o unigolion rybudd.

Er bod nifer gyda llygaid gwael yn bobl hŷn mi oedd yna hefyd ganran o'r gyrwyr yn bobl ifanc, meddai'r Arolygydd Wayne Tucker, Rheolwr Diogelwch Ffyrdd Heddlu'r De.

'Dim profion'

"Rydyn ni yn darganfod y dyddiau hyn fod pobl ifanc ddim yn cael profion llygaid yn yr ysgolion fel yr oedden nhw yn arfer gwneud.

"Pan maen nhw yn mynd yn hŷn dydyn nhw ddim yn mynd at yr optegydd a ddim yn sylweddoli'r perygl iddyn nhw eu hunain ac eraill trwy yrru pan dydyn nhw ddim yn medru gweld yn glir.

"Dydyn ni ddim yn dwrdio pobl am hyn ond mi ydyn ni yn gofyn i bobl i fod yn gyfrifol.

"Rydyn ni wedi dweud wrth rai unigolion y dylen nhw fynd i gael prawf llygaid."

Roedd dyn yn ei 30au, meddai, oedd yn ennill bywoliaeth drwy yrru wedi gorfod mynd i nôl sbectol ar ôl cael ei stopio am fod ei olwg mor wael.

"Mi aeth e yn syth at yr optegydd a chael sbectol yn y fan a'r lle dros y cownter."

Parhau i yrru

Erbyn hyn, mae modd i unigolyn golli ei drwydded o fewn ychydig oriau.

Nid dyma oedd y sefyllfa yn y gorffennol pan yr oedd hi yn medru cymryd dyddiau.

Roedd hynny'n golygu bod yna botensial i unigolyn barhau i yrru hyd yn oed ar ôl iddyn nhw gael ei stopio gan yr heddlu.

Mae'r newidiadau wedi eu cyflwyno yn sgil ymgyrch gychwynnodd ar ôl i Cassie McCord oedd yn 16 oed o Essex gael ei lladd gan yrrwr 87 oed yn 2011.

Mi wrthododd y dyn ildio ei drwydded er iddo fethu prawf llygaid dri diwrnod yn gynharach.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol