Cynnig mesur meinciau cefn ar Ewrop

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae rhai Aelodau Seneddol Ceidwadol eisiau i refferendwm ar Ewrop gael ei gynnal cyn 2015

Mae'r AS Ceidwadol James Wharton wedi cadarnhau y bydd yn cynnig mesur refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd wedi i'w enw ddod i frig y rhestr o ASau all gyflwyno mesurau preifat.

Nos Fercher fe gefnogodd dros 100 o ASau Ceidwadol welliant yn beirniadu methiant y llywodraeth i gynnwys mesur yn Araith y Frenhines.

Fe drechwyd y gwelliant gyda 277 o bleidleisiau yn ei erbyn a 131 yn ei gefnogi.

Gwadu

Roedd cefnogwyr y gwelliant yn cynnwys 116 o ASau Ceidwadol, sy'n cyfateb i hanner aelodau meinciau cefn y blaid.

Gwadodd nifer o Geidwadwyr fod y canlyniad yn wrthryfel gan ddweud eu bod yn unedig ar y mater.

Ond honnodd Llafur ei bod yn ergyd drom i awdurdod David Cameron.

Roedd nifer o ASau Ceidwadol wedi eu cythruddo gan y ffaith nad oedd sôn yn Araith y Frenhines am addewid y Prif Weinidog o refferendwm cyn diwedd 2017 i benderfynu a ddylai'r DU barhau'n aelod o'r Undeb Ewropeaidd.

Ar y brig

Cafodd mesur drafft ei gyhoeddi gan y Ceidwadwyr i geisio tawelu'r dyfroedd.

Ond all y llywodraeth ddim cyflwyno'r mesur gan nad yw'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ei gefnogi.

Fore Iau cynhaliwyd balot i benderfynu pa ASau gaiff gyflwyno mesurau preifat.

Enw Mr Wharton oedd ar frig y rhestr ac mae ei benderfyniad i ddewis mesur ar refferendwm ar aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd yn golygu y bydd y mater yn cael ei drafod yn Nhŷ'r Cyffredin yn ystod yr amser a ganiateir ar gyfer mesurau meincwyr cefn.

Straeon perthnasol