Llwybr ffordd osgoi'n newid wedi ymgyrch

  • Cyhoeddwyd

Yn dilyn ymgyrch gan bobl yn lleol, mae Llywodraeth Cymru wedi newid y llwybr sy'n cael ei ffafrio ar gyfer ffordd osgoi Bontnewydd yng Ngwynedd.

Wedi'r broses ymgynghori wreiddiol, fe gafodd y 'llwybr piws' ei ddewis fel yr un oedd yn cael ei ffafrio.

Ond roedd llawer o anfodlonrwydd am y dewis yn lleol, ac roedd rhai hefyd yn nodi bod y dewis yna'n ddrytach na'r un yr oedd nifer o drigolion lleol am ei weld.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart wedi cyhoeddi llwybr newydd i'w ffafrio ar gyfer ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd.

"Yn dilyn cwblhau adolygiad o'r dewisiadau oedd ar gael, mae'r gweinidog wedi penderfynu fod y llwybr newydd yn ddewis gwell yn enwedig o ystyried y pwysau ariannol.

"Bydd y ffordd newydd yn dilyn y 'llwybr melyn'. Mae'n 9.8km o hyd ac yn mynd i'r gorllewin o Crug gan ymuno â'r A487 ar gylchfan Plas Menai.

"Cam nesaf y cynllun yw penodi contractwyr i ddatblygu'r cynllun a mynd drwy'r prosesau statudol."