Gwelliant 'Ewrop' wedi'i drechu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd pedwar AS Ceidwadol o Gymru wedi dweud eu bod am gefnogi'r cynnig

Mae gwelliant a gynigwyd yn Nhŷ'r Cyffredin oedd i bob pwrpas yn galw am refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd wedi cael ei drechu.

Roedd y cynnig o'r meinciau cefn yn "gresynu nad oedd araith y Frenhines yn cynnwys mesur fyddai'n deddfu i gynnal refferendwm ar aelodaeth Prydain o'r UE".

Cafodd y gwelliant ei drechu o 277 pleidlais i 130.

Fe bleidleisiodd 144 o aelodau Ceidwadol o blaid y cynnig, ac felly yn erbyn y llywodraeth.

Roedd pedwar aelod seneddol o Gymru - Simon Hart, Alun Cairns, Guto Bebb a David Davies - wedi dweud eu bod nhw am gefnogi'r gwelliant.

Comisiwn Silk

Bu aelodau hefyd yn pleidleisio ar welliant gafodd ei gynnig gan AS Plaid Cymru Elfyn Llwyd oedd yn "gresynu prinder mesurau yn araith y Frenhines o weithredu argymhellion Comisiwn Silk ar ddatganoli i Gymru".

Yn gynharach ddydd Mercher roedd aelodau o'r blaid Lafur wedi dweud eu bod am gefnogi gwelliant Mr Llwyd.

Cafodd y gwelliant hwnnw hefyd ei drechu o 316 i 237.

Yn dilyn y bleidlais, dywedodd ffynhonnell o lywodraeth y DU:

"Mae'r llywodraeth yn disgwyl bod mewn sefyllfa i wneud cyhoeddiad ar argymhellion Comisiwn Silk o fewn yr wythnosau nesaf."

Fe gafodd y prif gynnig - sef i gymeradwyo araith y Frenhines - ei basio o 314 i 237.

Straeon perthnasol