Haint: Chwe sampl arall

Cyhoeddwyd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud bod chwe sampl bositif arall o haint coed ynn yn yr un lleoliad yn Sir Gâr.

Roedd y mudiad yn cynnal profion yn ardal Glanyfferi.

Cafwyd hyd i'r achos cynta' mewn coed ynn aeddfed yng Nghoed Iscoed yn y sir yr wythnos ddiwetha'.

Deellir bod y chwe sampl yn ymwneud â'r un achos.

Ym Mawrth dywedodd y Comisiwn Coedwigaeth fod yr haint mewn tri safle, ymysg glasbrennau yn Sir Benfro a Cheredigion.

Y rhain oedd yr achosion cynta' yng Nghymru yn 2013.

Straeon perthnasol