Diogelu cannoedd o swyddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun, Yn Hen Golwyn a Chaerffili mae 250 yn gweithio i Daniel Contractors.

Mae cannoedd o swyddi wedi cael eu diogelu oherwydd cynllun cwmni Dŵr Cymru.

Cafodd Daniel Contractors, sy'n gwneud gwaith cynnal a chadw i gwmni Dŵr Cymru o'u safle yn Hen Golwyn, ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr.

Mae 250 yn gweithio i Daniel Contractors yn Hen Golwyn a Chaerffili.

Dywedodd Dŵr Cymru wrth y gweithwyr y byddai cwmni arall - Enterprise Utility Services (EUS) - yn ymgymryd â'r cytundeb.

Ansicrwydd

Fe ddaw'r newid fel rhan o gynllun gafodd ei drefnu o flaen llaw oherwydd ansicrwydd am ddyfodol Daniel Contractors.

Fe fydd EUS yn gwneud y gwaith am gyfnod o bum mis gan ddechrau am hanner nos ddydd Mercher, ac fe fydd Dwr Cymru yn mynd drwy'r broses o dendro am gytundeb tymor hir dros y misoedd hynny.

Y newyddion da i staff Daniel oedd yn gweithio i Dŵr Cymru yw y byddan nhw'n cael eu trosglwyddo i'r cwmni newydd.

Dywedodd Dŵr Cymru: "Ar y sail hon rydym wedi penodi Enterprise Utility Services fel contractwyr dros dro er mwyn gwneud y gwaith.

'Cystadleuol'

"Maen nhw wedi bod trwy broses gystadleuol ac wedi derbyn contract bum mis efo ni fel rhan o'r trefniad dros dro.

"Bydd hyn yn sicrhau ein bod nid yn unig yn parhau i ddarparu gwasanaeth i'r cwsmeriaid ond bod staff Daniel sydd wedi gorfod wynebu ansicrwydd sylweddol dros yr wythnosau diwethaf yn medru parhau i weithio ...

"Rydym yn gwerthfawrogi ymrwymiad staff Daniel drwy barhau i ddarparu gwasanaeth o ddydd-i-ddydd yn ystod cyfnod pan mae'r cwmni wedi bod mewn cymaint o drafferthion."

Straeon perthnasol