Llys: Lluniau o April ar gyfrifiadur

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd April Jones yn chwarae ger ei chartref ym Machynlleth pan aeth ar goll

Mae rheithgor achos dyn ar gyhuddiad o lofruddio April Jones wedi clywed bod ganddo luniau o'r ferch bump oed ar ei gyfrifadur.

Mi oedd Mark Bridger o bentre Ceinws ger Machynlleth hefyd wedi storio lluniau o hanner chwiorydd April.

Mae'r dyn 47 oed wedi gwadu iddo lofruddio a chipio April ac wedi gwadu iddo wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Fe aeth hi ar goll wrth chwarae ger ei chartref ym Machynlleth ar 1 Hydref 2012.

32 o ddelweddau

Dywedodd Mervyn Ray, Rheolwr Troseddau Uwchdechnolegol Heddlu Dyfed Powys, fod Mr Bridger wedi edrych ar luniau o hanner chwaer April Jones a lluniau ohoni hi.

Roedd y difynnydd wedi creu ffolder ar ei gyfrifiadur gyda lluniau o'r merched ynddo.

Y diwrnod y diflannodd April roedd Mr Bridger wedi edrych ar 32 o ddelweddau o ferched lleol.

Roedd hefyd wedi gyrru negeseuon ar Facebook at ferched yn gofyn a oedden nhw awydd cwrdd.

Clirio

Fore Mercher cafodd yr oriel gyhoeddus ei chlirio cyn i'r llys glywed bod lluniau o ferched ifanc noeth ar gyfrifiadur Mark Bridger.

Hefyd roedd cartwnau pornograffig a lluniau o ferched roedd yn eu hadnabod yn gwisgo dillad.

Clywodd y llys fod ganddo luniau o droseddau blaenorol oedd yn ymwneud â merched ifanc, gan gynnwys lluniau o Holly Wells a Jessica Chapman o Soham.

Dywedodd Mervyn Ray fod y lluniau mewn ffolderi gwahanol ar ei gyfrifiadur.

Roedd y ffolder oedd yn cynnwys lluniau o gartwnau rhywiol yn cynnwys darluniau o "ferched ifanc iawn yn dioddef camdriniaeth rywiol".

Ar y we

Yn ôl Mr Ray, roedd tystiolaeth ar y cyfrifiadur fod rhywun wedi chwilio ar y we am y mathau yma o ddeunydd.

Roedd y rheithgor wedi clywed bod Mr Bridger wedi dweud wrth yr heddlu ei fod wedi taro April yn ddamweiniol gyda'i gerbyd.

Mae'r diffynnydd wedi honni nad oedd yn gallu cofio beth wnaeth gyda'i chorff oherwydd ei fod yn feddw ac wedi "mynd i banig".

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol