Cau ysgol flwyddyn yn gynt

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Ysgol Uwchradd Tredelerch yn cael ei hail-ddatblygu

Bydd Ysgol Uwchradd Llanrhymni yn cau flwyddyn yn gynt na'r disgwyl.

Yn ôl y cynllun gwreiddiol, byddai'r ysgol wedi aros yn agored tan Awst 2014 ond mae'r gweinidog, Leighton Andrews, wedi penderfynu y byddai cau'r ysgol yn gynt "o fantais i'r disgyblion".

Bydd y disgyblion yn symud i Ysgol Uwchradd Tredelerch erbyn dechrau'r flwyddyn ysgol nesaf yn Medi 2014.

Dywedodd Cyngor Caerdydd nad oedd y cyhoeddiad yn newid y cynlluniau i "symud holl ddisgyblion Llanrhymni i Ysgol Uwchradd Tredelerch o Fedi 2013 ymlaen".

'Anfoddhaol'

Dywedodd Mr Andrews: "Mae safon yr addysg sy'n cael ei darparu yn Llanrhymni ar hyn o bryd yn anfoddhaol ac mae'r niferoedd ar y gofrestr yn lleihau.

"Mae rhagolygon yr ysgol o ran gwella yn anfoddhaol ym marn Estyn ac mae hyn yn codi cwestiynau am allu'r ysgol i wella ...

"Yn fy marn i, byddai cau Llanrhymni yn gynt o fantais i'r disgyblion."

Cyflwynwyd mesurau arbennig gan arolygwyr ym mis Hydref 2012.

Yn Chwefror 2013 cyhoeddodd y gweinidog addysg ei fod yn ystyried cau'r ysgol yn gynt na Awst 2014 - y dyddiad gwreiddiol oedd wedi ei benodi ar gyfer ei chau.

'Ysgol newydd'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd eu bod yn "nodi" penderfyniad y gweinidog i newid amserlen cau'r ysgol.

"Roedd y cyngor eisoes wedi gwneud cynlluniau ar gyfer dyfodol ysgolion uwchradd cyn ymgynghoriad y gweinidog, gan adeiladu ysgol newydd sbon yn nwyrain y ddinas.

"Dydi cau Llanrhymni'n ffurfiol ym mis Awst ddim yn newid y cynlluniau sydd eisoes yn eu lle i drosglwyddo'r holl ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Llanrhymni i safle Ysgol Uwchradd Tredelerch.

"Wedyn bydd enw newydd ar yr ysgol a buddsoddiad mawr."

Straeon perthnasol