Llys: Lluniau o blant wedi eu llofruddio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd April Jones yn chwarae ger ei chartref ym Machynlleth pan aeth ar goll

Mae rheithgor achos dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio April Jones wedi clywed bod ganddo ar ei gyfrifiadur luniau o blant gafodd eu llofruddio.

Mae Mark Bridger, 47 oed o bentre Ceinws ger Machynlleth, wedi gwadu iddo lofruddio a chipio'r ferch bump oed ac wedi gwadu iddo wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Fe aeth hi ar goll wrth chwarae ger ei chartref ym Machynlleth ar 1 Hydref 2012.

Clirio

Cafodd yr oriel gyhoeddus ei chlirio fore Mercher cyn i'r llys glywed bod lluniau o ferched ifanc noeth ar gyfrifiadur Mr Bridger.

Hefyd roedd cartwnau pornograffig a lluniau o ferched roedd yn eu hadnabod yn gwisgo dillad.

Clywodd y llys fod ganddo luniau o droseddau blaenorol oedd yn ymwneud â merched ifanc, gan gynnwys lluniau o Holly Wells a Jessica Chapman o Soham.

Dywedodd Mervyn Ray, Rheolwr Troseddau Uwchdechnolegol Heddlu Dyfed Powys, fod y lluniau mewn ffolderi gwahanol ar ei gyfrifiadur.

Roedd y ffolder oedd yn cynnwys lluniau o gartwnau rhywiol yn cynnwys darluniau o "ferched ifanc iawn yn dioddef camdriniaeth rywiol".

Ar y we

Yn ôl Mr Ray, roedd tystiolaeth ar y cyfrifiadur fod rhywun wedi chwilio ar y we am y mathau yma o ddeunydd.

Roedd y rheithgor wedi clywed bod Mr Bridger wedi dweud wrth yr heddlu ei fod wedi taro April yn ddamweiniol gyda'i gerbyd.

Mae'r diffynnydd wedi honni nad oedd yn gallu cofio beth wnaeth gyda'i chorff oherwydd ei fod yn feddw ac wedi "mynd i banig".

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol