Ymgyrch i leihau nifer y merched dan glo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Mae'r mudiad Soroptimist yn dweud bod nifer y merched mewn carchardai wedi cynyddu dros y ddegawd ddiwethaf

Mae ymgyrch yn dechrau yng Nghaerdydd i geisio lleihau nifer y merched sydd yn cael eu hanfon i garchardai.

Y mudiad Soroptimist sydd yn cynnal yr ymgyrch ar y cyd gyda'r Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai ac maen nhw'n galw am ymateb mwy adeiladol ar draws Prydain tuag at fenywod sy'n mynd o flaen eu gwell.

Corff wedi ei sefydlu i geisio gwella bywydau merched ar draws y byd yw Soroptimist.

Maent yn dweud bod nifer y merched mewn carchardai wedi cynyddu dros y ddegawd ddiwethaf gyda 13,500 o ferched yn cael eu rhoi dan glo bob blwyddyn ym Mhrydain.

Ei dadl nhw yw mai cymorth yn y gymuned yw'r ateb a mynd at wraidd y rheswm pam bod menyw yn troseddu yn y lle cyntaf.

Dioddefwyr

Dywedant fod mwy nag wyth o bob deg o ferched sydd yn cael eu hanfon i'r carchar wedi eu ffeindio yn euog o droseddau sydd ddim yn rhai treisgar a bod nifer wedi dioddef trais eu hunain gan gynnwys cael eu treisio neu eu cam-drin yn rhywiol a chorfforol.

Maent hefyd yn honni bod merched yn cael eu hesgeuluso oherwydd eu bod yn cynrychioli canran fach o'r boblogaeth mewn carchardai a bod problemau iechyd meddwl i'w gweld yn aml ymysg y rhai sydd yn y carchar.

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Gweithredu Soroptimist y DU Jan Hemlin: "Mae ein haelodau wedi ymrwymo i sicrhau ymatebion mwy cadarnhaol ar draws y wlad ar gyfer merched sydd yn dod i gysylltiad gyda'r system gyfreithiol.

"Mae nifer o'r achosion yn rhai di-drais, yn droseddau bychan a'r merched yn aml wedi bod yn ddioddefwyr eu hunain.

"Rydyn ni wedi ein hannog gan ddatblygiadau yng Nghymru er enghraifft menter dargyfeiriad gan yr heddlu ac yn edrych ymlaen at weld cynnydd."

Ar yr agenda

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn ddiweddar wedi cyhoeddi strategaeth ar gyfiawnder merched ac wedi cyhoeddi bwrdd ymgynghori er mwyn helpu i lunio polisi yn y dyfodol.

Hefyd mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal ymgynghoriad ar gynigion gyda'r nod i leihau trais yn erbyn menywod.

Ddydd Mercher mae aelodau o'r Cynulliad a rhai sydd yn llunio polisi ac yn gweithio yn y maes yn dod at ei gilydd i drafod y mater.

Mae Soroptimist yn mynd i gasglu tystiolaeth am yr hyn sydd yn digwydd i ferched mewn gorsafoedd heddlu, yn y gwasanaethau prawf ac yn y llysoedd ac yn bwriadu llunio adroddiad gyda'u casgliadau erbyn y flwyddyn nesaf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol