£3m i ddyn gafodd anafiadau 'erchyll'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunJames Kennedy gyda'i fam Elaine Lee

Bydd ymgynghorydd recriwtio gafodd anafiadau "erchyll" wedi i gar offeiriad ei daro yn derbyn mwy na £3m o iawndal.

Car Peugeot y Tad John Richard Cole o Ferthyr darodd James Kennedy yn Rhufain ar Ionawr 14, 2006.

Mae'r dyn 37 oed o Gosforth, Newcastle, gafodd anafiadau i'w ymennydd, mewn cadair olwyn.

Cymeradwyodd yr Uchel Lys yn Llundain delerau'r setliad.

30 oed

Bydd Mr Kennedy yn derbyn y swm a £210,000 bob blwyddyn am weddill ei oes.

Clywodd y llys ei fod yn 30 oed adeg y ddamwain pan groesodd y Corso Vittorio Emmanuele yn Rhufain.

Roedd y cyn-chwaraewr rygbi a chriced ar ei wyliau gyda ffrindiau o'r brifysgol.

Ym Mai 2012 roedd taliad dros dro fel y gallai brynu tŷ wedi ei addasu'n arbennig ar gost o £885,000 yn Gosforth.

Dywedodd ei fam Elaine Lee o Corbridge, Northumberland, ei bod yn falch fod y setliad wedi ei gymeradwyo.

'Arbenigol'

"Fe gafodd ei anafu'n ddifrifol ... fydd dim byd yn troi'r cloc yn ôl ... fydd e ddim yn cael ei ryddid na'i annibyniaeth.

"Fe fyddwn yn ei gefnogi bob cam ond bydd angen cefnogaeth arbenigol arno.

"Bydd yr arian yn cael ei wario ar ofal, adsefydlu a therapi am weddill ei oes."

Dywedodd Mr Ustus Bean ei fod am gofnodi ei fod yn edmygu "cariad, cefnogaeth a gofal" y fam.