Tân: Corff dynes 74 oed mewn tŷ

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd diffoddwyr eu galw am 3.03pm

Mae'r heddlu wedi cadarnhau mai corff dynes 74 oed gafodd ei ddarganfod mewn tŷ ym Mhenygroes, Gwynedd, ddydd Mawrth.

Nid yw'r heddlu yn ystyried y digwyddiad fel un amheus.

Aed â dynes arall yn ei phedwardegau oedd yn byw y drws nesa' i'r ysbyty wedi iddi anadlu mwg.

Mae hi bellach wedi cael gadael yr ysbyty.

Larwm

Yn ôl yr heddlu, hi oedd wedi cysylltu â'r frigâd dân pan glywodd hi larwm yn y tŷ lle daethpwyd o hyd i gorff y ddynes arall.

Cafodd diffoddwyr eu galw am 3.03pm oherwydd tân yn Ffordd Llanllyfni, Penygroes.

Bu raid defnyddio offer anadlu arbennig cyn mynd i mewn i'r tŷ.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd: "Mae hon yn ergyd i'r teulu a'r gymuned.

'Syndod'

"Ac mae yna syndod bod hyn wedi digwydd, yn enwedig yng nghanol dydd.

"Rydan ni'n cydymdeimlo â'r teulu ac yn estyn pob cymorth iddyn nhw."

Dywedodd fod injan dân wedi bod yno drwy gydol y dydd.

"Mae digwyddiad fel hwn yn anarferol yn yr ardal."