Contractwyr: Pryder am swyddi

Cyhoeddwyd

Mae 'na bryder am swyddi contractwyr peirianneg sifil oherwydd problemau llif arian.

Yn Hen Golwyn a Chaerffili mae 250 yn gweithio i Daniel Contractors.

Roedd adroddiadau brynhawn Mawrth fod y cwmni mewn trafferth oherwydd problemau llif arian.

Yng Nghymru a Lloegr mae 1,300 yn cael eu cyflogi ac mae'r pencadlys yn Warrington.

Eu prif fusnes yng Nghymru yw gwaith cynnal a chadw i gwmni Dŵr Cymru ar eu rhwydwaith dŵr a charthffosiaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Dŵr Cymru eu bod nhw'n cydweithio'n agos gyda rheolwyr Cwmni Daniel i sicrhau na fydd effaith o gwbl ar eu gwasanaethau.

Doedd neb o gwmni Daniel Contractors yn fodlon gwneud sylw.