AS yn galw am newid y gyfraith

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMynychodd 20,000 o bobl yr wŷl pan roedd hi ar ei hanterth

Mae Aelod Seneddol yn galw am newid yn y gyfraith er mwyn atal cyfarwyddwyr cwmnïau rhag sefydlu mentrau newydd fel eu bod yn medru osgoi talu eu dyledion.

Yn ôl Nia Griffith, AS Llafur Llanelli, mae angen deddf i atal pobl rhag gwneud hyn wedi i gwmni oedd yn trefnu gŵyl yn Sir Gâr fynd i ddwylo gweinyddwyr ac i drefnydd yr ŵyl ddechrau busnes newydd ar yr un diwrnod.

Dywedodd Ms Griffith: "Be sy'n ddifrifol iawn ydi'r ffaith bod lot o gwmnïau lleol wedi colli mas, pethe fel y Cyngor Sir a'r heddlu, ac mae hyn yn bwysig dros ben achos mae'n arian cyhoeddus.

"Chi'n gallu jest ail-ddechrau a dwi ddim yn ffeindio hyn yn deg o gwbl - os ydyn nhw'n creu cwmni ac wedyn yn colli arian maen nhw yna'n sefydlu cwmni newydd.

"Mae'n hen bryd i ni nawr gael ryw fath o ddeddf neu ffordd o osgoi'r problemau yma."

Ymchwiliad

Mae hyn yn dilyn ymchwiliad gan raglen Manylu BBC Cymru wnaeth ddarganfod bod llawer o fusnesau ac elusennau yn Sir Gâr wedi colli arian yn sgil cwymp y cwmni oedd yn trefnu Beach Break Live.

Cynhaliwyd yr ŵyl ym Mhenbre am dair blynedd gan adael mudiadau lleol yn eu colled wedi i'r cwmni oedd yn trefnu'r ŵyl fynd i'r wal.

Y llynedd fe aeth Student Seed Limited - y cwmni oedd yn trefnu'r ŵyl - i ddwylo'r gweinyddwyr gan adael dyledion o ryw chwe chan mil o bunnau.

Ar yr un diwrnod aeth cwmni Student Seed Limited i ddwylo'r gweinyddwyr, fe wnaeth trefnydd yr ŵyl Ian Forshew a'i gyd-gyfarwyddwyr sefydlu cwmni newydd - Seed Events Limited.

Y cwmni hwnnw sy'n trefnu Gŵyl Beach Break Live eleni - ond yng Nghernyw, nid yn sir Gaerfyrddin

Yn y gorffennol mae Mr Forshew wedi gwadu mai rhesymau ariannol sydd tu ôl i'r penderfyniad i symud yr ŵyl.

Yn esbonio'r penderfyniad i ail-leoli'r ŵyl yng Nghernyw, dywedodd y cwmni: "Mae gormod o gyfyngiadau yn ein rhwystro rhag creu y freuddwyd Beach Break i'r graddau llawnaf".

Colli arian

Ymysg y rhai sydd wedi colli allan yn sgil y digwyddiad mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Heddlu Dyfed Powys.

Mae Manylu yn deall bod y swm dyledus iddyn nhw oddeutu o leiaf £50,000 rhwng y ddau gorff.

Un arall sydd ag arian yn ddyledus iddo gan Student Seed Limited yw Terry Wolfe o gwmni Absolute Marquees - cwmni annibynnol sydd wedi ei sefydlu yn Sir Gar.

Mae cwmni Mr Wolfe wedi colli dros ddeng mil o bunnau.

Mae'n honni ei fod wedi cael addewidion droeon ar e-byst gan drefnydd yr ŵyl - Ian Forshew - y byddai yn cael hanner ei arian yn ôl 'o leia'.

Dywedodd Mr Wolfe: "Fi di cael deg e-bost wrtho fe yn dweud 'ti'n mynd i gael yr arian, ti'n mynd i gael yr arian' a ni ddim wedi cael dim byd o hyd - ni'n dal i aros heb gael dim byd o hyd."

Manylu, 2pm, Mai 15

Straeon perthnasol