Athro wedi marw yn Ne Corea

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Kevin Andresen wedi bod yn dysgu yn ne Corea ers 18 mis

Mae athro o Gymru wedi ei ladd ar ôl syrthio pan oedd yn dringo yn Ne Corea.

Bu farw Kevin Andresen, 30 oed o'r Blaenau ger Glyn Ebwy, ar ôl syrthio 50 troedfedd o glogwyn ar ynys Jeju ar Fai 4.

Roedd wedi bod yn dysgu Saesneg i blant yn y brifddinas, Seoul ers 18 mis.

Dywedodd Lloyd Hughes, un o'i gyfeilion ysgol, fod teithio yn ei waed a'i fod wedi ymweld â Chanada, Ewrop a China cyn setlo yn ne Corea.

'Angerdd'

"Roedd ganddo angerdd at ddysgu'r plant yn ne Corea ac roedd mewn cariad â'r lle."

Roedd Mr Andresen yn gerddwr brwd ac yn hoff o weithgareddau awyr agored.

Mae ynys Jeju i'r de orllewin o arfordir de Corea, yn gyrchfan boblogaidd i ddringwyr gan mai'r llosgfynydd yno yw mynydd mwyaf y wlad.

Hefyd mae'r ynys wedi ei dynodi yn un o safloedd treftadaeth y byd.

£6,000

Mae'n debyg fod Mr Andresen wedi llithro ar lwybr mynyddig.

Llwyddodd ei ffrindiau i godi dros £6,000 mewn deuddydd i dalu am gostau ei angladd ac i gludo ei weddillion yn ôl i Gymru.

Roedd ei gariad, Rachel Law, yn India pan ddigwyddodd y ddamwain.

Erbyn hyn, mae hi'n teithio i Gymru ar gyfer yr angladd.

Mae plac wedi cael ei ddadorchuddio yn yr ysgol yn Seoul ble roedd Kevin Andresen yn dysgu a'r neges yn syml: "Roedd e yn caru'r lle hwn ac roedden ni yn ei garu e."