Pedwar rebel ymysg ASau Ceidwadol Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pedwar AS - David Davies, Simon Hart, Guto Bebb ac Alun Cairns (gyda'r cloc) - yn bwriadu pleidleisio o blaid y gwelliant ar Ewrop

Mae pedwar Aelod Seneddol Ceidwadol o Gymru yn bwriadu pleidleisio dros welliant fydd yn beirniadu Araith y Frenhines am beidio â chynnwys ymrwymiad i gynnal refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Erbyn hyn, mae Simon Hart, AS Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro, a David Davies, AS Mynwy yn ymuno gydag AS Bro Morgannwg Alun Cairns ac AS Aberconwy Guto Bebb wrth arwyddo'r gwelliant fydd yn cael ei gyflwyno ar gyfer pleidlais yn San Steffan ddydd Mercher.

Mae hyd at 70 o ASau wedi dweud y byddan nhw'n cefnogi'r gwelliant.

Ac mae disgwyl i'r Blaid Geidwadol gyhoeddi mesur drafft i ddeddfu ar refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd, gyda'r bleidlais i ddigwydd yn 2017.

Daw hynny yng nghanol dadlau cynyddol o fewn y blaid a ddylai'r DU aros o fewn yr undeb neu beidio.

'Gresynu'

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi addo refferendwm ar aelodaeth y DU petai'r Ceidwadwyr yn ennill yr etholiad cyffredinol nesaf.

Ond mae grŵp o Geidwadwyr o'r meinciau cefn wedi bod yn ymgyrchu iddo ymrwymo ymhellach i'w addewid drwy ddeddfu yn ystod y Senedd bresennol o blaid pleidlais ar y mater.

Yn y gwelliant fydd yn mynd gerbron Tŷ'r Cyffredin, dywed yr aelodau eu bod "yn gresynu, gyda pharch, na chafodd mesur refferendwm ar yr UE" ei gynnwys yn Araith y Frenhines yr wythnos ddiwethaf - araith oedd yn crynhoi cynlluniau deddfu'r llywodraeth dros y flwyddyn i ddod.

Yn erbyn

Mae Mr Cairns wedi cadarnhau wrth Ohebydd Seneddol BBC Cymru David Cornock ei fod wedi arwyddo'r gwelliant.

Dywedodd AS Gogledd Caerdydd Jonathan Evans ei fod yn debygol o bleidleisio yn erbyn y gwelliant.

Mae AS Maldwyn Glyn Davies a'r gweinidogion yn Swyddfa Cymru David Jones a Stephen Crabb yn debyg o ymatal.

Yn ôl Downing Street, bydd gweinidogion Ceidwadol yn cael arweiniad i ymatal os bydd pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin yr wythnos yma.

Ar raglen Sunday Politics BBC Cymru dywedodd Guto Bebb y byddai'n dadlau bod ei farn "yn adlewyrchu barn y mwyafrif o'r Blaid Geidwadol".

Mae disgwyl i'r Ceidwadwyr gyhoeddi mesur drafft ddydd Mawrth fydd yn creu deddf i gynnal refferendwm ar aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd i'w chynnal erbyn diwedd 2017.

Straeon perthnasol