Mwy o sbwriel ar ein traethau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forol wedi darganfod pethau od iawn ar draethau

Rhaid i lai o sbwriel gael ei daflu ar y stryd neu ei daflu lawr y draen er mwyn lleihau'r lefelau o sbwriel sydd ar draethau Cymru yn ôl ymgyrchwyr.

Mae arolwg gan y Gymdeithas Gadwraeth Forol (MCS) wedi darganfod bod swm y sbwriel oedd ar draethau Cymru wedi codi bron i 50% rhwng 2012 a 2011.

Dywedodd llefarydd ar ran MCS Robert Keirle: "Mae angen i ni ddiweddaru'r neges gwrth-sbwriel."

Mae'r ffigyrau newydd yn dod wedi i dros 400 o wirfoddolwyr lanhau dros bum milltir o'r arfordir ar 45 traeth ar draws Cymru fel rhan o'r Beachwatch Big Weekend gynhaliwyd mis Medi diwethaf.

'Poeni llai am sbwriel'

Roedd dros 170 o wledydd yn rhan o'r fenter lanhau. Fe gasglwyd 23,362 eitem o sbwriel yng Nghymru - digon i lenwi 220 o fagiau.

Darganfu'r arolwg bod dros 2,700 darn o sbwriel ar gyfer bob cilomedr sgwâr yng Nghymru, cynnydd o 48% o ffigwr 2011.

Ond roedd y ffigwr yma yn dal yn llai na'r un cyfatebol ar gyfer 2009 a 2010 pan roedd 3,000 eitem ar gyfer pob cilomedr sgwâr.

Plastig oedd y math mwyaf cyffredin o sbwriel i gael ei ddarganfod yn ôl MCS, ac roedd mwy ohono i gael yng Nghymru i gymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig.

Mae'r gymdeithas yn poeni bod pobl yn "poeni llai am sbwriel" nac yr oeddent o'r blaen.

'Gwastraffus'

Yn ôl Dr Keirle o'r MCS, mae'r ffaith bod eitemau rhyfedd fel pennau brwsh toiled a magnetau oergell wedi eu darganfod ar draethau yn profi ei fod yn cyrraedd yno mewn ffordd wahanol i bobl yn ei adael ar eu hol.

Dywedodd: "Os ydych yn fflysio ffon gotwm glynu lawr y toiled, mewn lle fel Llandrindod, mae'n bosib na wnewch chi ystyried y gallai ddarganfod ei ffordd i draeth.

"Ond mae sbwriel yn mynd mewn i'r system garthffosiaeth, ac mae yna yn dod i fyny mewn gwaith trin carthion lle gall yn hawdd wedyn lifo allan i'r môr.

"Os yw pobl yn gollwng pethau ar y stryd yna gellir eu codi gan y gwynt neu eu golchi gan y glaw i ddraen ac i mewn i afon ac allan i'r môr.

"Rydym yn gymdeithas llawer mwy gwastraffus nag yr oeddem ni hyd yn oed 30 mlynedd yn ôl."