Rhybuddion am dywydd garw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r glaw yn debygol o fod ar ei waethaf yn ne Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybudd am dywydd garw ar gyfer dydd Mawrth.

Maen nhw'n rhybuddio pobl i fod yn ymwybodol o law trwm sy'n debygol o arwain ar amodau gyrru peryglus.

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru, dylai pobl gymryd gofal ar y lon, yn enwedig yn ystod adegau prysur.

Dywedodd gallai'r glaw trwm achosi llifogydd ar y lonydd, a bod disgwyl i'r tywydd gwaethaf fod yn y de.

Rhagolwg

Disgwylir i law trwm ledu o'r de-orllewin gyda gwyntoedd eithaf cryf, ac fe fydd dipyn yn oerach na'r arfer - y tymheredd ddim uwch nag 11 celsius, a lle fydd y glaw ar ei drymaf mae'n bosib fydd hi'n bwrw eira - yn fwyaf tebyg dros fynyddoedd Elenid a Bannau Brycheiniog.

Fe fydd hi'n sychach ymhellach i'r gogledd, ond ar y cyfan, dydd Mawrth fydd diwrnod gwaetha'r wythnos, ac mae'r glaw trwm yn debyg o achosi problemau ar y ffyrdd wrth i'r dŵr gronni.

Bydd y glaw symud yn raddol tua Lloegr ddiwedd y prynhawn, gan droi'n sych ac yn eithaf clir, a fydd hi'n brafiach a rhywfaint yn gynhesach weddill yr wythnos.

Ond fe fydd cawodydd hefyd, ac wrth i'r gwynt ostegu, a'r cawodydd yn aros yn yr unfan, bydd ambell i drochfa mewn mannau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol