Pryder am sefyllfa ariannol theatr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Theatr Sherman Cymru yn ystod y gwaith ail-adeiladu

Cafodd Sherman Cymru bryderon ynglŷn â'u gallu i dalu am waith uchelgeisiol i ail-adeiladu theatr wedi i lai o bobl na'r disgwyl ei mynychu wedi iddi ail-agor.

Roedd disgwyl i'r gwaith, a gymerodd ddwy flynedd i'w gwblhau, gostio £5.4m ond fe wnaeth y cwmni wario £800,000 yn fwy nac yr oedden nhw wedi ei ddisgwyl.

Ar ben hyn, ni lwyddodd y cwmni i werthu'r nifer o docynnau yr oedden nhw wedi ei obeithio.

Targed

Gwerthwyd 40,000 o docynnau yn y flwyddyn yn arwain fyny at Ebrill 2013 - 60,000 oedd y targed.

Ysgrifennodd y Cyngor Celfyddydau, oedd wedi rhoi'r rhan helaeth o'r arian tuag at y prosiect, at Gyfarwyddwr Sherman Cymru Chris Ricketts i ddweud eu bod nhw'n "pryderu'n enwedig" am y ffaith nad oedd gan y cwmni theatr gynllun er mwyn mynd i'r afael â'r diffyg ariannol.

Yn y llythyr mae'r Cyngor Celfyddydau yn nodi bod Sherman Cymru wedi gofyn am arian o flaen llaw ar ddau achlysur, oedd yn golygu eu bod nhw wedi derbyn 39% o'u grant pan oedden nhw ond chwarter ffordd drwy'r flwyddyn ariannol yn 2012-13.

Roedd y llythyr hefyd yn datgan bod Sherman Cymru wedi camgyfrif faint roedden nhw'n gorfod ei dalu i gredydwyr yn wreiddiol.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd cyfarwyddwr Sherman Cymru Chris Ricketts yn gadael y cwmni yn ystod y misoedd nesaf

'Dysgu'

Dywedodd Mr Ricketts: "Ry'n ni'n elusen annibynnol, nid oes gennym ni neb yn sefyll y tu ôl i ni allai roi cymorth ariannol i ni pan mae angen hynny.

"Ry'n ni wedi delio gyda'r problemau oedd yn ymwneud â'r llif arian dros y flwyddyn ddiwethaf, ry'n ni wedi delio a'r problemau gyda chostau ..."

Dywedodd ei fod yn cydnabod bod methu â tharo'r targed o werthu 60,000 yn y flwyddyn gyntaf yn siomedig, ond dywedodd bod pethau'n edrych yn well at y dyfodol.

"Be' sydd wedi bod yn galonogol iawn yw'r nifer o gwsmeriaid newydd - y nifer o bobl sy'n ymweld â'r adeilad am y tro cyntaf."

Roedd cyfrifon Sherman Cymru ar gyfer 2012 yn dangos eu bod mewn dyled o £1.3m i'r credydwyr.

Yn ôl y cyfrifon, roedd "sefyllfa arian parod y cwmni wedi ei gwanhau'n sylweddol gan gost y prosiect cyfalaf".

Cyfnod anodd

Mae Prif Weithredwr y Cyngor Celfyddydau Nick Capaldi'n cydnabod bod Sherman Cymru wedi wynebu cyfnod anodd.

Dywedodd fod yr hinsawdd economaidd wedi arwain at "bwysau ychwanegol".

Mewn datganiad dywedodd y cyngor: "(Ni) allai neb ddarogan anawsterau dirwasgiad economaidd ac ni ellid fod wedi rhagweld rhai o'r problemau gafwyd nes i'r prosiect fod ar y safle."

"Nid yw'n fuddiol iawn ceisio taflu bai at bobl - ein blaenoriaeth yw cynorthwyo Sherman Cymru i wireddu buddiannau'i theatr newydd ysblennydd."

Gadael

Bydd Mr Ricketts yn gadael Sherman Cymru'n ystod yr haf er mwyn dilyn diddordebau eraill yn y sector gelfyddydau.

Dywedodd ei fod yn credu bod y theatr yn cael ei gadael mewn sefyllfa ariannol well.

"Rwy'n teimlo ein bod ni wedi gwrthsefyll y storm a'n bod ni'n mynd tuag at y dyfodol gyda hynny y tu ôl i ni nawr," meddai Mr Ricketts.

"Ry'n ni'n symud ymlaen gydag ymdeimlad o fod eisiau archwilio i weld sut le fydd y dyfodol hwnnw."

Straeon perthnasol