Y frech goch: 'Llai'n mynd i glinigau'

Cyhoeddwyd

Mae swyddogion iechyd, sy'n ceisio rheoli cyfres o achosion y frech goch yn ardal Abertawe, wedi dweud eu bod yn poeni am fod llai wedi bod i glinigau galw heibio.

Ers mis mae clinigau wedi eu cynnal ond dros y penwythnos dim ond 381 o frechiadau MMR gafodd eu rhoi.

Cyfanswm yr achosion yn yr ardal yw 1,074.

Ers mis mae mwy na 7,500 o frechiadau wedi bod dros y penwythnos mewn clinigau galw heibio ym Mhen-y-bont, Castell-nedd ac Abertawe.

'9,000'

Dywedodd Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Cymru Dr Sara Hayes: "Rydym yn poeni'n benodol am nad yw 9,000 o blant a phobl ifanc rhwng pedair ac 18 oed yn ardal Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi cael brechiad.

"Rydym yn deall bod rhieni efallai wedi trefnu bod eu plant yn cael un pigiad ac yn meddwl bod hyn yn golygu amddiffyniad.

"Yn anffodus, dyw hyn ddim yn wir."

Bydd clinigau galw heibio ddydd Sadwrn, Mai 18, rhwng 10am a 6pm yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont, ac yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Straeon perthnasol