Babanod: 'Yn anfodlon â'r adolygiad'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr ymgyrchwyr wedi galw am sicrwydd bod yr adolygiad yn gwbl annibynnol

Mae ymgyrchwyr o blaid cadw gwasanaethau gofal dwys ar gyfer babanod sâl iawn yn y gogledd wedi dweud eu bod yn anfodlon ar adolygiad sy'n cael ei gynnal gan arbenigwyr.

Dywedon nhw eu bod yn poeni bod y panel sy'n cynnal yr adolygiad wedi awgrymu eu bod o blaid symud y gwasanaethau arbenigol i Ysbyty Arrowe Park yng Nghilgwri.

Yn Ebrill cyhoeddoddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y byddai adolygiad yn cael ei gynnal.

Nod yr adolygiad yw penderfynu a oes modd darparu gofal dwys i fabanod newydd-anedig o fewn gogledd Cymru.

Ym mis Mawrth dywedodd Mr Jones ei fod yn credu ei bod yn briodol symud y gwasanaeth ond dywedodd hefyd ei fod yn barod i edrych ar fodel arall.

Mae Cynghrair Iechyd Gogledd Cymru wedi cysylltu gyda fo yn galw am sicrwydd y bydd yr adolygiad yn un cwbl annibynnol.

Cefnogaeth

Poeni mae'r ymgyrchwyr bod Coleg Brenhinol y Meddygon Plant yn barod wedi datgan eu cefnogaeth i gynllun Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i symud gwasanaethau i ysbyty Arrowe Park.

Dywedodd Ruth Drake o'r Cynghrair: "Mae hyn yn rhoi Coleg Brenhinol y Meddygon Plant mewn sefyllfa anodd iawn.

"Mae'r corff wedi nodi yn barod eu bod yn cefnogi'r cam.

"Petai'r adolygiad yn dod i'r casgliad bod yna gyfiawnhad dros y symud, yna fe fyddai yna gwestiynau difrifol ynglŷn â pha mor ddi-duedd oedd y broses."

'Hyder llawn'

Petasai'r adolygiad, meddai'r cynghrair, yn dod i'r casgliad y dylai'r gwasanaethau aros yn y gogledd, byddai hynny yn codi amheuon am safon y dystiolaeth roddodd y Coleg Brenhinol i'r broses ymgynghori wreiddiol.

Dywedodd Ruth Drake: "Mae'n rhaid i ni gael hyder llawn y bydd yr adolygiad yn gwbl ddiduedd, wedi ei gadeirio gan unigolyn proffesiynol annibynnol ac yn casglu tystiolaeth gan ystod eang o arbenigwyr a sefydliadau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol