Amgueddfa'n cadarnhau diswyddiadau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, National Museum Wales
disgrifiad o’r llunMae'r amgueddfa wedi bod yn ymgynghori gyda'u staff ac undebau

Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi strwythur ar gyfer y sefydliad sy'n golygu dileu 23 o swyddi a symud llawer mwy.

Bydd hyn 12 yn llai nag yn y strwythur gyflwynwyd yn wreiddiol.

Fe fydd y strwythur yn effeithio ar 134 o swyddi tra oedd cyfeiriad at 160 o swyddi yn nogfen drafod yr ymgynghoriad.

Fe ddaw'r cyhoeddiad ar ddiwedd cyfnod ymgynghori o 90 diwrnod yn sgil cyflwyno'r strwythur i'r staff ac undebau ym mis Ionawr.

Nod y strwythur yw gwneud arbedion o £2.5 miliwn dros y tair blynedd nesaf wedi i gyllideb yr amgueddfa gael ei chwtogi.

Streicio

Cyn i fanylion y strwythur terfynol gael eu cyhoeddi ddydd Llun dywedodd undeb Prospect eu bod yn cynnal pleidlais ymysg eu haelodau a fydden nhw'n barod i streicio oherwydd y newidiadau.

Eisoes mae'r undeb wedi honni bod eu haelodau yn cael eu targedu'n annheg.

Bydd cyfle i'r 200 o aelodau bleidleisio tan ddydd Mercher, Mai 15.

Yn ystod y cyfnod ymgynghori roedd trafodaethau gyda'r staff, yr undebau a'r uwch-dîm rheoli, ac fe ddaeth nifer o gynigion gwahanol i law.

Yn ôl yr amgueddfa, mae nifer o'r rheini wedi llywio ac atgyfnerthu'r strwythur terfynol.

Y nod, meddai, fydd cisio osgoi diswyddo gwirfoddol drwy gynnig adleoli staff i swyddi gweigion eraill o fewn Amgueddfa Cymru a chynlluniau megis diswyddo gwirfoddol ac ymddeoliad cynnar.

Dywedodd David Anderson, y cyfarwyddwr cyffredinol,: "Rydym yn sylweddoli bod hon wedi bod yn adeg anodd i bawb a bydd y cyfnod yn heriol wrth i newidiadau ddod i rym."

Byddai'r adolygiad, meddai, yn golygu "cydbwysedd gwell rhwng yr adnoddau ar gyfer ymchwil a'r adnoddau ar gyfer cyfathrebu ffrwyth ein hymchwil i'r ymwelwyr."

Amodau

Er hynny, meddai'r amgueddfa, fe fydd rhai gweithwyr ar gytundebau tymhorol penodol ddim yn cael cynnig cytundeb newydd.

Bydd eraill yn cael cynnig newid amodau a thelerau eu cytundebau.

Dywedodd Gareth Howells o undeb Prospect,: "Rydym yn falch fod yr amgueddfa wedi derbyn ein cynigion a lleihau nifer y swyddi fydd yn diflannu.

"Ond rydym yn poeni am allu'r amgueddfa i weithredu yn y dyfodol.

"Er enghraifft, mae'n cefnogi Cadw ac yn cynnig arbenigedd i Gyfoeth Naturiol Cymru.

'Effeithiau'

"Rydym yn poeni am yr effeithiau ar y gefnogaeth honno."

Fe fydd y newidiadau'n dod i rym ym mis Mehefin, a dywedodd yr amgueddfa na fyddai'r strwythur newydd yn effeithio ar waith bob dydd saith safle Amgueddfa Cymru.

Ni fyddai'r strwythur newydd chwaith, meddai, yn effeithio ar rai o brosiectau allweddol yr amgueddfa fel ailddatblygu'r Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan ac Amgueddfa Genedlaethol y Gwyddorau Naturiol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol