Apêl heddlu wedi gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad ger Pwllheli lle cafodd dyn anafiadau difrifol iawn.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ychydig cyn 5:00am fore Llun, Mai 13, wedi i gar Subaru Impreza adael ffordd yr A497 ger Llannor yn ymyl Pwllheli.

Daeth y car i stop mewn cae cyfagos.

Fe gafodd gyrrwr y car, dyn lleol 25 oed, ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd.

Doedd dim cerbyd arall yn rhan o'r digwyddiad.

Fe gafodd y dyn anafiadau difrifol iawn a fydd yn newid ei fywyd.

Cafodd rhan o'r A497 rhwng Nefyn a Phwllheli ei chau, ac mae traffig yn yr ardal yn caelei ddargyfeirio.

Mae'r heddlu yn apelio ar unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, neu a welodd y car Subaru Impreza lliw arian yn teithio ar y ffordd cyn y digwyddiad, i gysylltu gyda swyddogion yr Uned Blismona Ffyrdd yn Llandegai drwy ffonio 101.