AS yn feirniadol ar bleidlais Ewrop

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd AS Aberconwy Guto Bebb ei bod yn bryd mynd i'r afael â mater Ewrop

Mae Aelod Seneddol Ceidwadol o Gymru yn dweud y bydd yn pleidleisio am welliant sy'n beirniadu araith y Frenhines am beidio cynnwys mesur sy'n galw am refferendwm am aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Bydd AS Aberconwy, Guto Bebb, yn cefnogi gwelliant gan y meinciau cefn yn San Steffan, ond mae'n dadlau nad yw'n rebel am Ewrop ond yn hytrach yn rhan o farn mwyafrif y Torïaid.

Mae disgwyl i AS Gogledd Caerdydd Jonathan Evans bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Nid yw David Davies wedi penderfynu, ond mae disgwyl i Glyn Davies, David Jones a Stephen Crabb ymatal eu pleidlais.

Mae BBC Cymru yn disgwyl ymateb gan ddau AS Ceidwadol arall Cymru.

Dywedodd Mr Bebb wrth raglen Sunday Politics BBC Cymru y byddai'n dadlau bod ei safbwynt yn cynrychioli barn mwyafrif y blaid Geidwadol.

Does dim hanes o ASau Ceidwadol yn pleidleisio yn erbyn araith y Frenhines, ond mae Mr Bebb yn dweud ei fod yn credu bod Ewrop yn fater pwysig iawn.

"Yn bersonol, rwy'n credu pe bai'r prif weinidog yn medru sicrhau hawliau sylweddol yna fe fyddwn yn pleidleisio dros aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd," meddai.

"Ond rwy'n credu ei bod hi'n bryd i ni daclu'r pwnc.

"Mae'r mater yma wedi bod yn bla ar ein gwleidyddiaeth ers bron 20 mlynedd yn fy marn i, ac mae'n heb ryd i ni ymrwymo i gynnal refferendwm fel y gall pobl Cymru a'r DU benderfynu os ydyn nhw am barhau i fod yn rhan o UE wedi ei ddiwygio neu os ydyn nhw am droi eu cefnau ar y sefydliad.

"Fy marn i yw bod UE wedi ei ddiwygio yn rhywbeth sy'n werth gweithio tuag ato, ond rhaid i ni roi pleidlais i bobl y wlad ar y mater."

Straeon perthnasol