Chwiorydd yn cwrdd â theulu llofrudd eu mam

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Dywed Samantha a Sarah Mills-Westley bod gan lofrudd eu mam fwy o hawliau na nhw

Mae dwy chwaer wedi cwrdd â theulu'r dyn lofruddiodd eu mam ar ynys Tenerife.

Fe wnaeth Deyan Deyanov ddienyddio Jennifer Mills-Westley pan oedd yn diodde' o sgitsoffrenia paranoid, ac fe ddaeth i'r amlwg ei fod wedi cael triniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Er hynny dywed Samantha a Sarah Mills-Westley nad ydyn nhw wedi cael gweld yr ymchwiliad i'r driniaeth a'r gofal a gafodd yno.

Mynnodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr bod eu hymchwiliad i'r digwyddiad yn parhau.

Cafodd Deyanov ei gadw yng Nglan Clwyd o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yn haf 2010, ond teithiodd i'r Ynysoedd Dedwydd pan gafodd ei rhyddhau ym mis Hydref y flwyddyn honno.

Lladdodd Mrs Mills-Westley, 60 oed, ym mis Mai 2011 pan oedd hi'n siopa yn nhref Los Cristianos.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Roedd Deyan Deyanov yn diodde' o sgitsoffrenia paranoid

'Hawliau'

Wedi i Deyanov gael ei ddedfrydu i 20 mlynedd mewn uned seiciatryddol ddiogel yn gynharach eleni, fe wnaeth Samantha a Sarah Mills-Westley feirniadu'r awdurdodau yng ngogledd Cymru, gan fynnu adolygiad annibynnol.

Nawr mae'r ddwy chwaer wedi cwrdd â modryb Deyanov yng ngogledd Cymru i ofyn os y cafodd y gofal cywir.

Dywedodd Sarah Mills-Westley: "Mae'n ymddangos bod Deyanov wedi gadael yr ysbyty heb gynllun gofal ac nad oedd gan ei deulu syniad a) ei fod wedi cael ei rhyddhau, a b) bod cynllun cefnogaeth a ddylai fod wedi cael ei rhyddhau gydag e.

"Dydyn ni heb gael cyfiawnder i'n mam, a'r hyn sy'n bwysig i ni fel teulu nawr yw cael adolygiad annibynnol."

Mae'r chwiorydd yn gwybod bod y bwrdd iechyd wedi cynnal ymchwiliad i ofal Deyanov, ond gwrthodwyd yr hawl iddyn nhw ei weld.

'Cydymdeimlo'

Ychwanegodd Sarah Mills-Westley: "Rydw i nawr yn gorfod ysgrifennu llythyr at y dyn a ddienyddiodd fy mam yn gofyn am ei ganiatâd i weld ei gofnodion meddygol.

"Cofiwch fy mod wedi ei weld yn y llys - mae'n dal i glywed lleisau ac mae'n amlwg yn ddyn sal iawn.

"Ar ôl creulondeb ei ymosodiad yn erbyn fy mam, mae ganddo fwy o hawliau nag sydd gen i fel dioddefwr, a gweddill ein teulu. Gall hynny ddim bod yn iawn."

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wrth rhag Dispatches ar Channel 4, sy'n ymchwilio i'r hanes, eu bod "yn cydymdeimlo gyda sefyllfa'r teulu ac yn deall yn iawn eu hangen i chwilio am atebion".

Ychwanegodd y bwrdd bod ymchwiliad manwl i ofal Mr Deyanov yn parhau, a'i bod yn rhy gynnar i wneud sylw.

"Byddai unrhyw ymateb gennym yn debyg o gael ei gyfyngu gan y Ddeddf Gwarchod Data, ond fe allwn ddweud yn bendant na chafodd y penderfyniad i rhyddhau Mr Deyanov ei ddylanwadu gan ariannu na phrinder gwelyau."

Bydd rhaglen Dispatches ar Channel 4 am 8:00pm nos Lun.

Straeon perthnasol