Plant maeth: Symud o gwmpas gormod

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r elusen yn dweud bod angen 600 yn fwy o deuluoedd maethu yng Nghymru yn ystod y 12 mis nesaf

Mae plant maeth yn symud o un teulu i deulu arall gormod o weithiau am fod yna ddim digon o rieni maeth yng Nghymru.

Dyna yw rhybudd y Rhwydwaith Maethu yn sgil canlyniadau arolwg diweddar.

Dangosodd yr arolwg yn y ddwy flynedd ddiwethaf fod 59% o rieni maeth wedi gofalu am blant oedd wedi gorfod symud dwywaith neu fwy rhwng cartrefi.

Dywedodd 39% o'r rhai a holwyd eu bod wedi gofalu am blentyn oedd wedi symud pedair gwaith neu fwy ac fe nododd 20% bod plentyn wedi dod atyn nhw i fyw ar ôl symud o leiaf saith gwaith.

Gwahanu

Cyfrifoldeb y cyngor lleol yw ffeindio cartref i blentyn maeth ond mae'r prinder yn y nifer o bobl sydd yn dewis maethu yn golygu bod cynghorau yn cael trafferth.

Mae'r elusen yn amcangyfrif bod angen 600 yn fwy o deuluoedd maethu yng Nghymru yn ystod y deuddeg mis nesaf.

Canlyniad y diffyg gofalwyr yw bod plant yn gorfod symud yn bellach i ffwrdd oddi wrth eu teuluoedd, yn newid ysgol ac weithiau yn cael eu gwahanu oddi wrth eu brodyr neu chwiorydd.

Yn yr arolwg mae 34% o bobl yn dweud eu bod nhw wedi edrych ar ôl un plentyn gyda'r brodyr neu chwiorydd mewn lleoliad arall.

Mewn achosion eraill mae'r plentyn yn aros gyda'r gofalwr maeth presennol ond does gan yr unigolyn hwnnw ddim y profiad neu'r sgiliau addas sydd angen ac mae'r berthynas yn gwaethygu.

Mae hynny wedyn yn golygu bod y plentyn yn cael ei symud i dŷ arall.

Pythefnos Gofal Maeth

Ddydd Llun yw dechrau ymgyrch flynyddol yr elusen i annog mwy o bobl i faethu.

Dywedodd Freda Lewis, cyfarwyddwr Rhwydwaith Maethu Cymru:

"Mae rhai o'r canlyniadau yn yr arolwg yma yn achosi pryder. Mae plant sydd angen eu maethu fel arfer wedi byw trwy brofiadau trawmatig ac yn aml maent wedi cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso. Maen nhw angen cartref cariadus a sefydlog er mwyn medru newid eu bywydau er gwell.

"Fe all y system faethu gynnig hyn iddynt ac mae yna filoedd o deuluoedd maethu gwych ar draws Cymru. Ond yr her i'r gwasanaethau maethu yw ffeindio'r gofalwyr iawn gyda'r sgiliau addas ac yn y lleoliad gorau ar gyfer y plentyn.

"Mi ydyn ni angen mwy o deuluoedd maethu er mwyn sicrhau bod hyn yn medru digwydd ar gyfer yr holl blant a dyna pam rydyn ni yn annog pobl i ystyried maethu yn ystod cyfnod Pythefnos Gofal Maeth."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol