Straeon Bangor ar ffurf barddoniaeth a cherddoriaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Pontio
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y prosiect 'Yma ac Acw' yn gyfle i bobl gyfnewid straeon mewn amryw o ffyrdd creadigol

Mae arddangosfa sy'n adrodd hanes a chymdeithas amlethnig Bangor wedi dechrau'r wythnos hon.

Ac mae'r prosiect "Yma ac Acw" yn siop newydd Pontio ar y stryd fawr am fis.

Gofynnwyd i bobl gyfnewid straeon a hynny ar y thema "Pan oeddem yn fach".

Mae rhyw 150 o oedolion a phlant wedi cymryd rhan yn y prosiect cymunedol, gan gynnwys trigolion lleol, plant ysgolion cynradd a phobl sydd wedi symud i Fangor.

Mae artistiaid lleol wedi bod yn helpu'r rhai oedd yn cymryd rhan i ddefnyddio ffurfiau, yn farddoniaeth, cerddoriaeth neu gelf weledol.

'Gwylio'r condor'

Dywedodd arweinydd y prosiect Pauline Down: "Roedd un stori yn sôn am blentyndod dynes oedd yn byw ym Molifia.

"Roedd ei theulu yn gweithio yn y diwydiant mwyngloddio ac roedd hi'n esbonio sut y bydden nhw gyda'r nos yn gwylio'r condor.

"Stori arall oedd un am ddynes o Fangor yn cofio prynu tameidiau o gacennau a melysion.

"Roedd hi'n cofio carcharor rhyfel o'r Eidal adeg yr Ail Ryfel Byd ar y traeth ym Mangor a pha mor hapus oedd y merched pan ddaeth milwyr America i'r ardal.

"Fe ddywedodd hi ar ôl y rhyfel fod cartrefi wedi eu difetha yn Hirael (Bangor) a bod fflatiau wedi dod yn eu lle nhw oedd yn edrych fel carchardai.

"Mi wnaeth hyn annog rhai o'r plant i ysgrifennu cerdd ar ffurf rap o'r enw Bywyd oedd yn sôn am y pethau da a drwg ym mywydau pobl."

'Dathlu'

Dywedodd Dyfan Roberts, swyddog datblygu'r celfyddydau yn Pontio: "Mae gan Fangor gymaint o gyfoeth o ran gwahanol gymunedau a hanesion i'w hadrodd.

"Mae'r arddangosfa hon yn dathlu gwaith creadigol sydd wedi deillio o'r cyfnewid hwn rhwng cenedlaethau a diwylliannau."

Mae Pontio wedi bod yn cynnal ystod o ddigwyddiadau yn yr ardal wrth i'r gwaith barhau ar gyfer y ganolfan gelfyddydol ac arloesi newydd.

Prifysgol Bangor fydd arweinwyr y ganolfan a fydd yn cynnwys theatr newydd, sinema, bwytai, undeb i'r myfyrwyr a gwagle er mwyn dysgu a hyfforddi.

2014 yw'r dyddiad tebygol sydd wedi ei roi ar gyfer agor drysau'r ganolfan.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol