'Lwmp yn y gwddw' i gefnogwr Man U

  • Cyhoeddwyd
Alex Ferguson
Disgrifiad o’r llun,
Hon fydd gêm olaf adref Syr Alex Ferguson

Mae hi yn ddiwrnod arbennig i gefnogwyr Manchester United.

Mae'r tîm yn chwarae yn erbyn Abertawe yn Old Trafford bnawn Sul a dyma fydd gêm olaf adref y rheolwr, Syr Alex Ferguson.

Mae o wedi dweud y bydd yn rhoi'r gorau iddi ddiwedd y tymor a hynny ar ôl bod wrthi am 26 o flynyddoedd.

Yn ystod ei yrfa mae'r Albanwr, 71 oed wedi ennill 38 o dlysau ar gyfer y clwb.

Un cefnogwr sydd ar ei ffordd i Fanceinion ydy Neîl 'Bach' fel mae'n cael ei alw yn lleol.

Mae Neîl sydd yn dod yn wreiddiol o Benygroes wedi bod yn cefnogi'r clwb, 'ers 'mod i yn fy nghlytiau'.

Yn 1971 yr aeth o i weld y clwb gyntaf ac mae dilyn ei hynt a'i helynt yn 'ffordd o fywyd' iddo.

Mae ganddo docyn tymor ac yn dweud bod y gêm yn mynd i fod yn brofiad bythgofiadwy:

"Mae'n achlysur emosiynol iawn i ni gyd. Mae jest cyfnod euraidd iawn wedi dod i ben.

"Mae o wedi bod yn goblyn o reolwr. Ma pawb yn ddigalon ond hefyd yn edrych ymlaen at y dyfodol."

Mae yna dros hanner cant ar y bws efo Neil- cefnogwyr o Gaernarfon, Dyffryn Nantlle, Blaenau Ffestiniog a Dinbych ac maen nhw wedi bod wrthi yn canu caneuon i gofio am Syr Alex ar y daith:

"Mae ei gyfraniad o i'r clwb wedi bod yn anhygoel. Mae o wedi bod y rheolwr gorau yn y byd yn fy marn i," meddai Neîl.

Ei gefndir caled o yng Glasgow sydd wedi ei wneud o yn rheolwr mor dda yn nhyb y dyn o Benygroes. Mae'n dweud ei fod wedi llwyddo i adeiladu tîm ar ol tîm ar hyd y blynyddoedd:

"Mae o yn sbesial o berson ac wedi aros yn dryw i'w wreiddiau. Does 'na ddim byd yn ben mawr amdano fo."

Fydd Neîl Bach ddim yn poeni ryw lawer am y sgôr.

"Dathlu ei fywyd (Alex Ferguson) efo United fyddan ni. Dathlu ei gyfraniad o. Di'r canlyniad ddim yn bwysig."

Ond mae'n ychwanegu, 'Mi fysa yn neis cael win bach!'.

Ac mae'n cyfaddef diwedd y gêm y bydd o a'i ffrindiau dan deimlad:

"Fydd na ddeigryn yn llygaid un neu ddau ohono ni a lwmp yn y gwddw."