Troseddwr rhyw: dim tystiolaeth yng Nghymru

Published
image copyrightPolice mugshot from news focus team
image captionMae James Hanna, 66, wedi pledio yn euog i gynhyrchu lluniau anweddus o blant

Mae'r heddlu wedi dweud nad oes yna unrhyw dystiolaeth bod dyn wnaeth gynhyrchu lluniau anweddus o blant yn America wedi cyflawni troseddau tra'n byw yng Nghymru.

Mi oedd James Hanna, sydd yn dod yn wreiddiol o Mississippi yn rhedeg siop lyfrau ail law ym Mlaenafon, Torfaen ddegawd yn ôl.

Mae erbyn hyn wedi symud yn ôl i'r Unol Daleithiau ac wedi cyfaddef iddo gynhyrchu lluniau rhywiol o ddwy ferch 13 oed yn Arkansas.

Ymchwilio

Mi wnaeth Heddlu Gwent ymchwiliadau ar ôl i dditectifs America basio pum llun iddyn nhw oedd wedi cael ei darganfod ar gyfrifiadur James Hanna.

Roedd y ditectifs yn amau bod y lluniau wedi dod o du allan i'r wlad.

Yn dilyn adolygiad dywedodd Heddlu Gwent: "Yn dilyn ymchwiliadau manwl gydag asiantaethau eraill mae Heddlu Gwent wedi dod i'r casgliad nad yw hi'n ymddangos bod yr unigolion sydd yn y lluniau yn dod o ardal Gwent.

Mae'r delweddau yma wedi cael eu pasio i'r Ganolfan diogelu plant rhag cael eu ecsploetio ar y we fel sydd yn arferol gydag ymchwiliadau fel hyn."

Mae Mr Hanna yn wynebu 60 mlynedd dan glo pan fydd yn cael ei ddedfrydu am gymryd lluniau rhywiol o ferched yn ei gartref.

Roedd yr adolygiad gan Heddlu Gwent hefyd yn edrych ar gyhuddiadau o dwyll yn ei erbyn yn 2006.

Yn y flwyddyn honno fe gyflwynwyd tystiolaeth i'r Gwasanaeth Erlyn y Goron ac fe benderfynon nhw na fyddai yna weithredu pellach.

Mewn datganiad dywedodd Heddlu Gwent: "Mae'r adolygiad wedi edrych eto ar yr achos gwreiddiol a hefyd wedi ystyried os oes yna unrhyw dystiolaeth newydd yn ymwneud gyda'r cyhuddiadau wedi dod i'r fei.

Dyw'r adolygiad ddim wedi canfod unrhyw dystiolaeth fyddai yn gwneud i ni i ofyn i Wasanaeth Erlyn y Goron ail-ystyried ei benderfyniad."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol