Marwolaeth: Arestio menyw

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd y dyn ei ddarganfod yn y ffordd yn Nhre-gŵyr fore Sadwrn a bu farw yn ddiweddarach

Mae menyw 23 oed wedi cael ei harestio ar amheuaeth o lofruddio wedi i ddyn gael ei ffeindio wedi ei anafu ar y ffordd yn Abertawe ddydd Sadwrn.

Fe gafodd Heddlu'r De ei galw i Ffordd Sterry yn Nhre-gŵyr tua hanner awr wedi un yn y bore.

Fe aethpwyd a'r dyn i Ysbyty Treforys ond fe fu farw.

Dyw'r dyn ddim wedi cael ei enwi eto ond mae'r teulu wedi cael gwybod.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth ac yn gofyn i bobl eu ffonio ar y rhif 101 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.