Gwaith i wneud croesfannau'n fwy diogel

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Network Rail yn awyddus i sicrhau bod damweiniau ar groesfannau'n cael eu hatal

Bydd gwaith yn cael ei wneud ar groesfannau yng Nghymru yn dilyn 33 achos o gerbydau bron a tharo'i gilydd a dwy ddamwain yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd Network Rail yn adeiladu pontydd troed, yn ychwanegu rhwystrau newydd ac yn defnyddio technoleg fwy modern.

Mae eu cynlluniau hefyd yn cynnwys cau rhai croesfannau am 21:00.

Ni chafodd neb eu lladd ar groesfannau yng Nghymru'r flwyddyn ddiwethaf ond collodd naw o bobol eu bywydau mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig.

'Rhoi eu bywydau yn y fantol'

Yn ôl yr arolygydd Mike Edwards o'r Heddlu Trafnidiaeth Brydeinig yng Nghaerdydd, dyhead pobl i "guro'r trên" sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o ddamweiniau.

"Mae'n anhygoel bod pobl, er gwaethaf digwyddiadau sydd wedi cael cyhoeddusrwydd sylweddol, yn rhoi eu bywydau yn y fantol drwy anwybyddu rhybuddion a seirenau," meddai.

"Mae hyn yn gwbl anghyfrifol ac yn beryglus. Nelo 60 eiliad - gallai ychydig o amynedd atal bywydau rhag cael eu colli."

Yn ôl Network Rail, y ffordd oraf o atal damweiniau yw drwy gau croesfannau.

Mae 700 wedi eu cau ers 2009 a mae'r cwmni'n gobeithio cau 50 arall erbyn y flwyddyn nesaf.

Straeon perthnasol