Lleihau tabŵ: gobaith gwyl farwolaeth

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunGobaith trefnydd yr wyl yw y bydd pobl yn fwy parod i siarad am farwolaeth

Bydd gŵyl yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd ym mis Mai i hybu trafodaethau ynglŷn â marwolaeth.

Nod yr ŵyl, fydd yn dechrau ar 11 Mai ac yn parhau am 10 diwrnod, yw ceisio lleihau'r tabŵ sy'n gysylltiedig â marwolaeth.

Bydd cyfres o ddigwyddiadau creadigol yn cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau ledled Caerdydd.

Yn ôl y trefnwyr bydd y digwyddiadau angheuol hefyd yn ddathliad o fywyd.

'Angen trafod'

Mae'r ddynes sydd wedi trefnu'r digwyddiad Jenny Kitzinger wedi cynnal ymchwil trylwyr i sut gallai siarad am brofiadau fynd beth o'r ffordd i drechu stigma cymdeithasol.

"Rwy'n argyhoeddedig bod ein bod angen trafod materion diwedd bywyd ar frys, fel unigolion a chymdeithas," meddai Ms Kitzinger.

"Rwyf am i'r ŵyl hon annog sgyrsiau rhwng teuluoedd a ffrindiau am faterion diwedd bywyd, er mwyn ein cynorthwyo i feddwl am ein meidroldeb ein hunain, i roi'r cyfle i ni adlewyrchu ar ein poen a'n colled, ac i'n helpu i ddatblygu cyd-destun polisi er mwyn sicrhau'r marwolaeth gorau phosib i bob un ohonom."

"Mae colled yn cael ei leddfu os yw pobl yn teimlo bod dymuniadau'r colledig wedi cael eu parchu."

'Tawelwch'

Cred Claudia Wood, dirprwy gyfarwyddwr Demos, mai meddygfeydd doctoriaid yw lle y dylid mynd i'r afael a thabŵs.

"Er bod torri distawrwydd cymdeithasol yn bwysig, mae'n un peth i'r cyhoedd deimlo'n gyfforddus, ond beth os yw pobl broffesiynol yn rhoi'r argraff bod hyn yn rhywbeth nad ydyn nhw am i chi ei drafod?

Mae staff mewn ysbytai yn wych am wneud hyn ond mae meddygon teulu'n llai hyderus. Mae ofn arnyn nhw drafod y pwnc.

Maen nhw'n deall yr ochr feddygol ond dydyn nhw ddim yn siarad am (farwolaeth)."

Fe lansiodd y llywodraeth gynllun darparu gofal diwedd oes ar Ebrill 17 sy'n dweud wrth y gwasanaeth iechyd yng Nghymru a'i bartneriaid beth sy'n ddisgwyliedig ganddynt er mwyn codi safon gofal diwedd oes ar draws y wlad.