Cefin Roberts yn derbyn ymddiheuriad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Sefydlodd Cefin Roberts Ysgol Glanaethwy gyda'i wraig Rhian yn 1990

Mae gŵr wnaeth ail-drydar sylwadau enllibus am sylfaenydd Ysgol Glanaethwy Cefin Roberts wedi ymddiheuro a thalu costau a iawndal.

Yn ôl datganiad sydd wedi ei ryddhau gan gyfreithwyr Mr Roberts, dywedodd Gwion Owain: "Rwy'n derbyn yn gyfangwbl y gofid ofnadwy mae hyn wedi ei achosi i Cefin, ei deulu ac Ysgol Glanaethwy ac rwyf hefyd yn cydnabod bod y trydariad yn ddifrïol a chwbl anwir".

Mae cyfreithwyr Mr Roberts yn dal i geisio darganfod pwy yw'r person sy'n gyfrifol am y cyfri Twitter 'Cadno Canna' wnaeth drydar y sylw yn wreiddiol.

Cafodd yr achos ei setlo heb fynd i'r llys.

Dywedodd Mr Roberts fod cynnwys y trydariad yn "niweidiol iawn, hollol anghywir ac yn ddifrïol.

"Rwy'n derbyn yr ymddiheuriad diamod, y costau a'r iawndal gan Gwion Owain, a hoffaf ychwanegu ei fod wedi ceisio ymddiheuro i mi'n syth a setlo'r achos unwaith y daeth yn ymwybodol o'i gamgymeriad.

"Mae hwn wedi bod yn amser trallodus iawn i mi a fy nheulu ond roeddwn i'n benderfynol o glirio fy enw da sydd bellach wedi ei brofi a'i adfer yn dilyn y setliad."